Δίδυμα: Προβληματισμοί και απορίες των γονιών

Δίδυμα: Προβληματισμοί και απορίες των γονιών

Οι γονείς διδύμων πολλές φορές έχουν απορίες σχετικά με την ανάπτυξη των διδύμων τους. Έχουμε συγκεντρώσει τις πιο συχνές απορίες και σας δίνουμε απαντήσεις.

Ερώτηση: «Είναι το ένα από τα δίδυμα πιο έξυπνο από το άλλο;»

Απάντηση: Αυτή είναι ίσως η πιο κοινή ερώτηση από τους γονείς διδύμων. Οι περισσότεροι γονείς θεωρούν ότι όταν το ένα από τα δύο μικρά τους καθυστερεί να μιλήσει, για παράδειγμα, δεν μπορεί να καταλάβει κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς να καταλάβουν ότι κάθε ένα από τα μικρά τους έχει διαφορετικό χαρακτήρα και προσωπικότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι συμπεριφορές τους πολλές φορές θα διαφέρουν.

Επιπλέον, δεν είναι λίγοι οι γονείς που «διαφωνούν» για το πιο από τα δίδυμα είναι πιο έξυπνο. Σίγουρα και τα δύο είναι εξίσου έξυπνα, απλά είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Αυτό θα είναι πιο εύκολα κατανοητό στα επόμενα στάδια της ζωής τους.

Ερώτηση: «Έχουν ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας, που μόνο αυτά καταλαβαίνουν;»

Απάντηση: Σίγουρα έχουν κάποιες δικές τους φράσεις που μπορεί να επαναλαμβάνουν και να σημαίνουν κάτι γι αυτά. Με αυτό βέβαια δεν έχουν σκοπό να μειώσουν τους γονείς ή να τους κάνουν να μη καταλαβαίνουν. Το ίδιο θα συνέβαινε και με οποιαδήποτε βρέφη ήταν σε συνεχή επαφή.

Ερώτηση: «Κοιμούνται ταυτόχρονα κάθε βράδυ;»

Απάντηση: Αυτό πραγματικά δε μπορεί να το απαντήσει κανένας. Τα μικρά σας πηγαίνουν για ύπνο την ίδια ώρα κάθε μέρα και ξυπνούν σχεδόν μαζί το πρωί. Αν κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν ακούτε τίποτα από τα μικρά σας τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι αν το ένα από τα δύο δεν κοιμάται, σίγουρα αναπαύετε ήσυχα.

Ερώτηση: «Είναι αλληλεξαρτημένα μεταξύ τους;»

Απάντηση: Μια αλληλεξάρτηση μεταξύ των δίδυμων πάντα θα υπάρχει. Η ένταση της βέβαια διαφέρει από δίδυμα σε δίδυμα καθώς παίζει σημαντικό ρόλο το αν είναι ομοζυγωτικά (από το ίδιο ωάριο) ή διζυγωτικά (από δύο ξεχωριστά ωάρια).

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό το φύλο τους. Σύμφωνα με έρευνες τα ομοζυγωτικά κορίτσια είναι πιο αλληλεξαρτημένα και τείνουν να μένουν έτσι για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ακολουθούν τα διζυγωτικά κορίστια, τα ομοζυγωτικά αγόρια , τα διζυγωτικά αγόρια και τέλος τα δίδυμα κορίτσι-αγόρι.