Καινούργιες παιδικές χαρές.

ParadothikanDuoPaidikesXaresArxaiaAgora2Δύο ακόμη παιδικές χαρές παραδόθηκαν για χρήση στους δημότες της Θεσσαλονίκης, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής, επισκευής και συντήρησής τους.

•    στην 1η Δημοτική Κοινότητα στην πλατεία Δημοκρατίας δίπλα στην Αρχαία Αγορά και

•    στην 3η Δημοτική Κοινότητα, στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Ιπάτρου (Επταπύργιο).

Οι συγκεκριμένες παιδικές χαρές βρίσκονται μέσα σε χώρους χαρακτηρισμένους ως «χώροι πρασίνου – παιδικής χαράς» και η ανακατασκευή τους έγινε με σκοπό να εξασφαλιστεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας που προβλέπεται από τη νομοθεσία, αλλά κυρίως με στόχο την υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό οι χώροι των παιδικών χαρών επιστρώθηκαν,  κάτω από τα παιχνίδια, με χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας και η επιλογή των παιχνιδιών έγινε με απαράβατο κριτήριο να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ και ISO, τόσο όσο προς το σχεδιασμό, όσο και ως προς την κατασκευή τους.

Ιδιαίτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τις δύο παιδικές χαρές είναι ότι βρίσκονται δίπλα σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της πόλης.

Με στόχο οι χώροι παιχνιδιού να αποκτήσουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σηματοδοτείται η ιστορική σημασία των χώρων με την ονομασία της πρώτης παιδικής χαράς ως «παιδική χαρά των ΜΑΓΕΜΕΝΩΝ» και της δεύτερης ως «παιδική χαρά του ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ».

Η ονομασία αναγράφεται σε πινακίδα στην πύλη εισόδου της κάθε παιδικής χαράς, καλωσορίζοντας τα παιδιά σε αυτήν.

Ειδικότερα, στην «παιδική χαρά των ΜΑΓΕΜΕΝΩΝ» τοποθετείται πινακίδα ενημερωτική για τις Μαγεμένες, (σειρά ανάγλυφων που βρέθηκαν σε αυτό το σημείο και για τα οποία η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή τους από το Λούβρο).