Μαθησιακές δυσκολίες και αντιμετώπιση

Μαθησιακές δυσκολίεςΈνα σημαντικό ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού, το οποίο κυμαίνεται από 10 έως 20%, δυσκολεύεται ή αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις και αντιμετωπίζει δυσκολία σε κάποιον τομέα ή αντικείμενο της μάθησης.

Η ομιλία, η ανάγνωση, η γραφή, η ορθογραφία, η γραπτή έκφραση απαιτούν σωστή χρήση των γλωσσικών κανόνων, της μνήμης και της σκέψης.

Τα γλωσσικά ελλείμματα και οι αδυναμίες στο λόγο εμποδίζουν τα παιδιά να εκφραστούν σωστά και να προοδεύσουν στα γλωσσικά μαθήματα.

Μαθησιακές δυσκολίες

  • Press play to start

Το Ψυχολογικό Κέντρο Αναπτυξιακών και Μαθησιακών Δυσκολιών «ΑΡΣΗ» λειτουργεί από το 1990 και πλαισιώνεται από ομάδα ειδικευμένων επιστημόνων με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και πολύχρονη εμπειρία στη διάγνωση και αντιμετώπιση των αναπτυξιακών δυσκολιών, των προβλημάτων συμπεριφοράς και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών που εμφανίζονται κατά την προσχολική, παιδική και εφηβική ηλικία.

  • Βρείτε κέντρα υποστήριξης στον οδηγό μας