«Μικροί μηχανικοί»

P1030354-1«Μικροί μηχανικοί» συμμετέχουν στο έργο ENGINEER που ξεκίνησε στο Ίδρυμα Ευγενίδου
Ένα νέο εκπαιδευτικό έργο ξεκίνησε στο Ίδρυμα Ευγενίδου, με τίτλο ENGINEER, από τον Οκτώβριο του 2011, με επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές 10-12 ετών. Στόχος του έργου είναι η προώθηση της διερευνητικής μάθησης σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας και απευθύνεται σε κορίτσια και αγόρια ηλικίας 10 έως 12 ετών.    

Το έργο ENGINEER χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα, Υποπρόγραμμα Επιστήμη στην Κοινωνία) και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2014. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 26 φορείς μεταξύ των οποίων 10 μουσεία και κέντρα επιστημών και 10 σχολεία από 12 χώρες (Ισραήλ, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Τσεχία, Δανία, Ελλάδα, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Η.Π.Α. και Βέλγιο). Συντονιστής του έργου είναι το Μουσείο Επιστημών Bloomfield της Ιερουσαλήμ και την επιστημονική παρακολούθηση έχει αναλάβει το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Manchester. 

   

Στο πλαίσιο του έργου θα εφαρμοστεί διδακτική μεθοδολογία που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων και για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν αρχές σχεδιασμού και μεθοδολογία εργασίας από τη Μηχανοτεχνία (Engineering). H μεθοδολογία του έργου βασίζεται στη δημιουργία «προκλήσεων», δηλαδή συγκεκριμένων προβλημάτων από την καθημερινή ζωή, τα οποία θα κληθούν να επιλύσουν οι μαθητές, με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο.    
    
Τις «προκλήσεις» θα επεξεργάζονται οι μαθητές σε μικρές ομάδες εργασίας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εργαστηρίων στη σχολική τάξη, αλλά και στο επιστημονικό κέντρο, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ή μουσειοπαιδαγωγό. Η επεξεργασία και επίλυση των «προκλήσεων» θα βασιστεί στη χρήση φθηνών, καθημερινών υλικών που δεν θα επιβαρύνουν τον μαθητή.
Στο έργο θα αναπτυχθούν 10 «προκλήσεις», οι οποίες θα συνδέονται διδακτικά με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της κάθε χώρας. Το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (βιβλία με διδακτικές ενότητες και δραστηριότητες για μαθητές και οδηγίες για εκπαιδευτικούς) θα αναπτυχθεί από τους εταίρους του έργου.
Για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και την πιλοτική εφαρμογή του έργου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, συνεργάζονται στενά ένα επιστημονικό κέντρο και ένα σχολείο. Από την Ελλάδα, συμμετέχουν το Ίδρυμα Ευγενίδου και η Σχολή Μωραϊτη.     
Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, από τον Οκτώβριο του 2012 και έως το Σεπτέμβριο του 2014, η ελληνική «πρόκληση» θα εφαρμοστεί εκτεταμένα σε δημοτικά σχολεία της χώρας, τα οποία επιθυμούν να πάρουν μέρος στη δραστηριότητα αυτή.     
Εκτιμάται ότι συνολικά το έργο θα προσεγγίσει και θα προσελκύσει στις εκπαιδευτικές δράσεις του περί τα 27.000 παιδιά από όλη την Ευρώπη και το Ισραήλ. Επίσης, στις επιμορφωτικές δραστηριότητες του έργου προβλέπεται η συμμετοχή 1000 εκπαιδευτικών.
Το έργο ENGINEER βασίζεται στο επιτυχημένο μοντέλο του εκπαιδευτικού προγράμματος Engineering is Elementary (EiE), το οποίο αναπτύχθηκε από το Μουσείο Επιστημών της Βοστώνης και σήμερα εφαρμόζεται σε πολλές από τις πολιτείες των Η.Π.Α.  

 

Περισσότερες πληροφορίες
http://www.engineer-project.eu/