Νέα μέθοδος προγεννετικού ελέγχου

Νέα μέθοδος προγεννετικού ελέγχου

Μέχρι πρότινος πολλές εγκυμονούσες έπρεπε, στα πλαίσια των εξετάσεων του προγεννητικού ελέγχου, να υποβληθούν σε αμνιοκέντηση, μια εξέταση επώδυνη και αρκετά επικίνδυνη, αφού υπάρχει η πιθανότητα να προκαλέσει μέχρι και αποβολή.

Στο πανεπιστήμιο του Χονγκ- Κονγκ οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο, σύμφωνα με την οποία μπορούν να πάρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το DNA του μωρού, από το αίμα της μητέρας τους.

 

Βέβαια αυτή η τόσο πρωτοποριακή μέθοδος έχει και κάποιες δυσκολίες. Το εμβρυϊκό  DNA αποτελεί περίπου το 10% του πλάσματος στο αίμα της εγκύου. Τα µόρια, όμως, του DNA στο πλάσμα βρίσκονται διάσπαρτα και οι δύο βασικές διαδικασίες, δηλαδή ο διαχωρισμός του μητρικού από το εμβρυϊκό και η συνένωση των τμημάτων του εμβρυϊκού DNA είχε ως τώρα αποδειχθεί τεχνικά πολύ δύσκολος.

Τα τελευταία 15 χρόνια διάφορα επιστηµονικά εργαστήρια στον κόσµο έχουν χρησιµοποιήσει τη συγκεκριμένη τεχνική για να κάνουν έλεγχο φύλου του εµβρύου και να διαγνώσουν πιθανές γενετικές και χρωµοσωµικές ανωµαλίες. Αυτό το τεστ γίνεται και στην Ελλάδα, ονομάζεται SafeTest και κοστίζει 600, χωρίς όμως τα αποτελέσματά του να θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστα.

Η νέα αυτή μέθοδος προγεννετικού ελέγχου δεν μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως αφού έχει πολύ υψηλό κόστος, περίπου 150.000 ευρώ για κάθε ανάλυση. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της νέας διαγνωστικής μεθόδου είναι ακόµα πολύπλοκα και δύσκολο να ερµηνευθούν σωστά, γεγονός που καθιστά προς το παρόν αδύνατη την ευρεία κλινική εφαρμογή της.  

Πηγή:Τα νέα