Υιοθεσία παιδιού από ομόφυλα ζευγάρια

Υιοθεσία παιδιού από ομόφυλα ζευγάρια

Υπ. Δικαιοσύνης: Μελετά τη δυνατότητα να υιοθετούν παιδί τα ομόφυλα ζευγάρια.

Με πολυνομοσχέδιο που έδωσε στην δημοσιότητα ο υπουργός Δικαιοσύνης Νικόλαος Παρασκευόπουλος επεκτείνεται το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Παρασκευόπουλος, ήδη έχει αναρτηθεί για διαβούλευση για 10 μέρες πολυνομοσχέδιο που προβλέπει την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια και την άρση της διάκρισης που είχε εισαγάγει ο προηγούμενος νόμος, η οποία οδήγησε στην καταδίκη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ακόμη, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι μελετάται η δυνατότητα υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποια απόφαση.

Ο κ. Παρασκευόπουλος αναφερόμενος στην νέα ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια, ανέφερε ότι τα άτομα που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης θα αποκτούν καθεστώς παρόμοιο με αυτό των έγγαμων και πρόσβαση σε πλήθος δικαιωμάτων, όπως είναι ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, δικαίωμα διατροφής κ.λπ.

Επίσης, ανάφερε, ως προς το θέμα αυτό ότι με το πολυνομοσχέδιο: «Αναγνωρίζονται στα μέρη δικαιώματα τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απόλαυση της οικογενειακής ζωής, αλλά και ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού.

Οι οικογενειακές σχέσεις «προστατεύονται, ενώ ταυτόχρονα γίνεται σεβαστή η ιδιωτική βούληση των μερών, καθώς ο νέος νόμος αντιλαμβάνεται τα δύο μέρη ως ισότιμα».

Έτσι, ορισμένα κρίσιμα ζητήματα ρυθμίζονται με αναγκαστικού δικαίου διατάξεις». Για παράδειγμα, τα δύο μέρη «δεν μπορούν να παραιτηθούν από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, αλλά έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου κ.λπ.».

Ταυτόχρονα τα δύο μέρη μπορούν να ρυθμίσουν τα ίδια τις περιουσιακές τους σχέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, διατηρώντας σε μεγαλύτερο βαθμό από το γάμο την περιουσιακή τους αυτοτέλεια, εφόσον το επιθυμούν, ακόμη και σε κληρονομικά θέματα».


Περισσότερα Νομικά θέματα:

Nomika_bounce

Ποια είναι τα δικαιώματα των παιδιών;

Εισαγωγή στους κανόνες διεθνούς υιοθεσίας

Eπιδόματα μητρότητος

Το επώνυμο του παιδιού