Όταν το παιδί έχει διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς εάν αντιληφθούν ότι το παιδί τους έχει διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις από τις συνηθισμένες;
Πώς να το διαχειριστούν, τι να κάνουν και πώς να το αντιμετωπίσουν.

Εγγραφή στο RSS - σεξουαλικές προτιμήσεις