Πιθανή ημερομηνία τοκετού

Η πιθανή ημερομηνία τοκετού υπολογίζεται βάσει της τελευταίας περιόδου της γυναίκας. (Πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου +9 μήνες+1 εβδομάδα).

Ένας υπέρηχος δίνει επίσης έναν πιο ακριβή προσδιορισμό.

Παρ’ όλα αυτά η πιθανή ημερομηνία τοκετού παραμένει πιθανή και όχι βεβαία.


 

Υπολογισμός της πιθανής ημερομηνίας του τοκετού

 

 
Ημερομηνία της πρώτης μέρας της τελευταίας σας περιόδου (dd.mm.yy)
Πιθανή ημερομηνία τοκετού:

 

Το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό και δεν πρέπει να θεωρηθεί απόλυτα ακριβές.

    εγκυμοσύνη ανά εβδομάδα  

 

Μύθοι και αλήθειες για την εγκυμοσύνη.

Παίρνοντας πολύ βάρος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Οι ραγάδες στην εγκυμοσύνη