Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι αρκετές συχνές σε παιδάκια, ιδίως στις πρώτες τάξεις του σχολείου. Στην κατηγορία αυτή, θα συναντήσουμε  ενδιαφέροντα θέματα μαθησιακών δυσκολιών, που απασχολούν πολλές οικογένειες, όπως ο αυτισμός, η δυσκολία στη συγκέντρωση προσοχής, η δυσλεξία, τα μαθησιακά προβλήματα και πως μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Όσο και αν μας φοβίζουν τα προβλήματα αυτά των μαθησιακών δυσκολιών, με προσοχή και ψυχραιμία αντιμετωπίζονται όλα.