Οι νομικές συμβουλές για τους γονείς και γενικά την οικογένεια είναι πάντα χρήσιμες. Αυτή είναι η ενότητα που προσπαθεί να βοηθήσει όλους τους γονείς στα διάφορα νομικά θέματα, όπως το επώνυμο του παιδιού, τα επιδόματα της μητρότητας, τα εργασιακά δικαιώματα των γονέων και επίσης να δώσει απαντήσεις σε συνήθεις νομικές απορίες.