Υπολογίστε τις γόνιμες μέρες σας

Οι γόνιμες μέρες μίας γυναίκας είναι οι μέρες κοντά στην ωορρηξία. Οι ημέρες αυτές είναι στην μέση του κύκλου, δηλαδή κοντά στην 14η ημέρα για μια γυναίκα με σταθερό κύκλο, μετρώντας από την 1η ημέρα της τελευταίας περιόδου. 
Όταν ένα ζευγάρι αποφασίσει να κάνει παιδιά, πρέπει να υπολογιστούν οι γόνιμες μέρες της γυναίκας έτσι ώστε να επιτευχθεί η σύλληψη.

Πως υπολογίζουμε όμως τις γόνιμες μέρες του κύκλου μας;

Πολλές γυναίκες , έχουν συγκεκριμένα συμπτώματα κατά την διάρκεια των γόνιμων ημερών τους όπως ελαφρύς πόνος στις ωοθήκες, μικρή αύξηση στην θερμοκρασία του σώματος και αυξημένα κολπικά υγρά. 

Όσες γυναίκες προσπαθούν να συλλάβουν, θα ήταν προτιμότερο να επισκεφθούν τον γυναικολόγο τους ο οποίος θα τους συμβουλέψει για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο σύλληψης καθώς και για τις προσωπικές σας γόνιμες μέρες.

Συμπληρωματικά, μπορούν να κάνουν το τεστ για της γόνιμες μέρες το οποίο υπολογίζει κατά προσέγγιση την πιθανολογούμενη ημερομηνία των γόνιμων ημερών σας. 

Προσοχή όμως! Ο υπολογισμός των γόνιμων ημερών δεν είναι αποτελεσματική μέθοδος αντισύλληψης και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό.

Για να υπολογίσει κανείς την ημέρα της ωορρηξίας με βάση την περίοδο πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις.

  • Η γυναίκα να έχει τακτικό κύκλο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τελευταίων 6 μηνών.
  • Να έχουν περάσει τουλάχιστον 2 χρόνια από την έναρξη της περιόδου.

Ο υπολογισμός των γόνιμων ημερών ΔΕΝ είναι μέθοδος αντισύλληψης και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως τέτοια.

 

 

Ημερομηνία της πρώτης μέρας της τελευταίας σας περιόδου (dd.mm.yy)

Διάρκεια του κύκλου σας σε ημέρες (π.χ. 28 )

Πιθανή ημερομηνία της ωορρηξίας:

Γόνιμες μέρες από

μέχρι

 

 

Οι γόνιμες μέρες μίας γυναίκας είναι οι μέρες κοντά στην ωορρηξία. Οι ημέρες αυτές είναι στην μέση του κύκλου, δηλαδή κοντά στην 14η ημέρα για μια γυναίκα με σταθερό κύκλο, μετρώντας από την 1η ημέρα της τελευταίας περιόδου.
Όταν ένα ζευγάρι αποφασίσει να κάνει παιδιά, πρέπει να υπολογιστούν οι γόνιμες μέρες της γυναίκας έτσι ώστε να επιτευχθεί η σύλληψη.

Πως υπολογίζουμε όμως τις γόνιμες μέρες του κύκλου μας;

Πολλές γυναίκες , έχουν συγκεκριμένα συμπτώματα κατά την διάρκεια των γόνιμων ημερών τους όπως ελαφρύς πόνος στις ωοθήκες, μικρή αύξηση στην θερμοκρασία του σώματος και αυξημένα κολπικά υγρά.

Όσες γυναίκες προσπαθούν να συλλάβουν, θα ήταν προτιμότερο να επισκεφθούν τον γυναικολόγο τους ο οποίος θα τους συμβουλέψει για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο σύλληψης καθώς και για τις προσωπικές σας γόνιμες μέρες.

Συμπληρωματικά, μπορούν να κάνουν το τεστ για της γόνιμες μέρες το οποίο υπολογίζει κατά προσέγγιση την πιθανολογούμενη ημερομηνία των γόνιμων ημερών σας.

Προσοχή όμως! Ο υπολογισμός των γόνιμων ημερών δεν είναι αποτελεσματική μέθοδος αντισύλληψης και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό.

 

Διαβάστε περισσότερα για τα

 

 Το παιδόραμα δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη για την ορθότητα και το περιεχόμενο του παραπάνω υπολογισμού.