Όροι χρήσης

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης καθώτι δεσμεύεστε από τους όρους και τους αποδέχεστε όπως αυτοί παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα. Το ίδιο ισχύει και για όσες υπηρεσίες προσφέρονται από το web site ή θα προσφερθούν στο μέλλον.

A. Όροι χρήσης του web site

B. Όροι που αφορούν τη χρήση του web site.  

A. Όροι χρήσης του web site

H εταιρία «RELY”, έχουσα την ηλεκτρονική διεύθυνση www.paidorama.com και καλούμενη εφ’ εξής «RELY», διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί το περιεχόμενο του. 

1. Ιδιωτικό απόρρητο

Σας παρακαλούμε διαβάστε τη δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου και την εν γένει πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων την οποία υιοθετούμε για να κατανοήσετε πλήρως τις πρακτικές μας και τις δεσμεύσεις μας, αφού αυτές δεσμεύουν και τη χρήση του web site. Οι πληροφορίες των μελών και πελατών μας είναι ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να τις γνωστοποιήσουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε κανέναν άλλον, πλην των περιπτώσεων που περιγράφονται στην πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και στους παρόντες όρους χρήσης. Σύμφωνα με το άρθρο 12 και 13 του Ν. 2472/1997 έχετε δικαίωμα προσβάσεως και αντιρρήσεως σχετικώς με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρος που σας αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω.

2. Πρόσβαση στο ΠΑΙΔΟΡΑΜΑ

www.paidorama.com κάνει ότι είναι δυνατό για να προσφέρει σταθερή πρόσβαση στο web site, χωρίς διακοπές, καθώς και για την σωστή μετάδοση των πληροφοριών από και προς τον επισκέπτη. Παρ‘ όλα αυτά, λόγω της φύσης του Internet αλλά και των περιορισμών της τεχνολογίας, αυτό δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. Επίσης η πρόσβαση σας στο site μπορεί να περιοριστεί για να επιτραπεί η συντήρηση ή η προσθήκη νέων υπηρεσιών σε αυτό. Πρόθεση μας και στόχος μας είναι ο χρόνος αυτός να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

3. Αναπαραγωγή και χρήση περιεχομένου

Απαγορεύεται επίσης ρητά κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του web site, κάθε κατέβασμα, αποθήκευση ή αντιγραφή των πληροφοριών των λογαριασμών προς ωφέλεια κάποιου άλλου εμπόρου. Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων data mining, robots ή άλλων εργαλείων εξαγωγής και συλλογής δεδομένων.

Αυτό το web site ή μέρος αυτού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πουληθεί, ή να επισκεφθεί για εμπορικούς σκοπούς εκτός και αν υπάρχει προηγούμενα γραπτή άδεια της «RELY».

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές frame για να συμπεριληφθούν σήματα, λογότυπα, προϊόντα ή άλλα περιεχόμενα του site χωρίς τη γραπτή άδεια της «RELY». Κανένα site δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει meta tags ή άλλες τεχνικές κρυφού κειμένου για να χρησιμοποιήσει το όνομα ή τα περιεχόμενα του site, χωρίς γραπτή άδεια της «RELY».

4. Αποστολή δεδομένων

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουν οι χρήστες στο www.paidorama.com μπορούν να συμπεριλαμβάνουν σχόλια, ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις ή άλλες πληροφορίες, προϋποτιθεμένου ότι το περιεχόμενό τους δεν είναι παράνομο ή απειλητικό, δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδιωτικού απορρήτου και δεν προκαλεί ζημιά σε τρίτους. Επίσης απαγορεύεται να συμπεριλαμβάνει ιούς, πολιτική προπαγάνδα, διαφημιστικό υλικό, γράμματα αλυσίδας (chain letters), μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή άχρηστα (spam) ηλεκτρονικά μηνύματα. Απαγορεύεται, τέλος, η χρήση ψεύτικης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή δεδομένων χρησιμοποιώντας το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποιου άλλου ατόμου, και γενικά η χρήση πληροφοριών που παραπληροφορούν σχετικά με την ταυτότητα του αποστολέα.

Όλο το υλικό που αποστέλλεται στο site (εκτός από τα δεδομένα που προστατεύονται από ιδιωτικό απόρρητο), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά του site και χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση του αποστολέα. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να βεβαιώσετε ότι είστε ο κάτοχος πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό που στέλνετε στο site. Σε περίπτωση που υπάρξει απαίτηση για παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας για υλικό που έχετε στείλει στο site, τότε αναλαμβάνεται την υποχρέωση να αποδείξετε ότι το υλικό σάς ανήκει καθώς και να αποζημιώσετε τον ενάγοντα αν δικαιωθεί στο δικαστήριο.

5. Copyright

Όλα τα λογότυπα, σήματα, κείμενα, γραφικά, κουμπιά, εικονίδια, φωτογραφίες, ήχοι και όλο γενικά το περιεχόμενο του site είναι ιδιοκτησία της «RELY» και προστατεύεται από τοπικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και copyright. To ίδιο ισχύει και για όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στο site, τα οποία είτε ανήκουν στην «RELY», είτε στους συνεργάτες της. Απαγορεύεται η χρήση τους καθώς και η αναπαραγωγή τους από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή ιδιώτη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της «RELY» .

Το web site σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων. Αν ανακαλύψετε ότι από παρανόηση ή άγνοια παραβιάζουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα δικά σας ή κάποιου άλλου, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για να επιληφθούμε του θέματος.

6. Trademarks

Το www.paidorama.com καθώς και όλα τα άλλα λογότυπα και σήματα που εμφανίζονται στο site είναι σήματα κατατεθέντα της «RELY» και των συνεργατών της και προστατεύονται από τη νομοθεσία της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των υπολοίπων χωρών του κόσμου. Απαγορεύεται η χρήση τους από τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια της «RELY» ή των συνεργατών της στους οποίους ανήκουν. Απαγορεύεται η χρήση τους σε συνδυασμό με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν είναι της «RELY».

Β. Όροι που αφορούν τόσο τις αγορές όσο και τη χρήση του site

1. Απώλειες

Η «RELY» θα είναι υπεύθυνη για ό,τι απώλειες υποστείτε σαν αποτέλεσμα της παραβίασης των όρων χρήσης από εμάς, μόνο σε περίπτωση που οι απώλειες αυτές μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και από τα δύο μέρη κατά την συμφωνία με τους όρους χρήσης και αγορών. Το web site και η εταιρεία δεν ευθύνονται για όποιες επιχειρηματικές απώλειες (συμπεριλαμβανομένων απωλειών κερδών, τζίρου, συμβολαίων, προβλεπόμενων αποταμιεύσεων, δεδομένων, καλής πίστης ή χαμένων επενδύσεων) ή για όποιες άλλες έμμεσες ή άμεσες απώλειες που δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν και από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη κατά τη συμφωνία με τους όρους χρήσης και αγορών.  

2. Αλλαγές

Η «RELY» διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο web site, την πολιτική ασφαλείας και τους όρους χρήσης όποια στιγμή το κρίνει απαραίτητο. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το site ή αγοράζετε προϊόντα από αυτό, είστε σύμφωνος με τους εκάστοτε όρους χρήσης και αγορών που ισχύουν κατά την περίοδο. Σε περίπτωση που οι αλλαγές πρέπει να γίνουν μετά από απαίτηση της κυβέρνησης, της εφορίας ή των νόμων του κράτους, τότε οι αλλαγές ίσως ισχύσουν και σε παραγγελίες που έχετε ήδη κάνει.

3. Γεγονότα εκτός δικής μας δικαιοδοσίας και ευθύνης

Το site και η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνοι για την όποια καθυστέρηση ή ακόμα και αποτυχία υλοποίησης των υποχρεώσεων μας προς εσάς, σε περίπτωση που η καθυστέρηση ή η αποτυχία έχει αιτία εκτός δικής μας δικαιοδοσίας ή και ευθύνης.

4. Προειδοποίηση

Αν παραβιάσετε τους όρους χρήσης χωρίς να πέσει στην αντίληψη μας και δεν κάνουμε καμία κίνηση εκείνη τη στιγμή, διατηρούμε το δικαίωμα να δράσουμε σύμφωνα με το νόμο στο μέλλον, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα παραβιαστούν οι όροι χρήσης και αγορών, όπως αναφέρονται παραπάνω.

5. Eφαρμοστέο δίκαιο – δωσιδικία – λοιπές διατάξεις

Οι παραπάνω όροι αγορών και χρήσης του site είναι σύμφωνοι με τη νομοθεσία της Ελλάδας και έχουν συνταχθεί με βάση τη νομοθεσία αυτή. Συμφωνείτε, όπως και εμείς, να δεχθείτε την δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσά μας. Επίσης συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά ή αξίωση προκύψει, τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν συντρέχουσα αρμοδιότητα με τις λοιπές καθιερωμένες από τον νόμο βάσεις.

Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσης κριθεί ως παράνομος, ανίσχυρος, άκυρος ή ακυρώσιμος, το ελάττωμα δεν θα επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων. 

6. Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε στέλνετε σε εμάς ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση  info@paidorama.com