Δείκτης μάζας σώματος για τα παιδιά

 

Δείκτης Μάζας Σώματος για παιδιά 
δείκτης μάζας σώματος παιδιά, παιδική παχυσαρκία
Κατηγορία βάρους Επίπτωση
Παχύσαρκο «Υψηλός» κίνδυνος για την εμφάνιση χρόνιων παθήσεων στην ενήλικη
ζωή, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, η
υπέρταση και ο καρκίνος.
Υπέρβαρο «Μέτριος κίνδυνος» για την εμφάνιση χρόνιων παθήσεων στην ενήλικη
ζωή, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, η
υπέρταση και ο καρκίνος.
Φυσιολογικό Το βάρος βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους ελαττώνει τον κίνδυνο εμφάνισης παθήσεων που σχετίζονται με το υπέρβαρο και την παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και ο καρκίνος.
Λιποβαρές Το βάρος βρίσκεται κάτω από τις φυσιολογικές τιμές, με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο διατροφικών ελλείψεων και ανεπαρκειών σε θρεπτικά συστατικά. Υπάρχει ο κίνδυνος προβλημάτων στην ανάπτυξη και αδυναμίας του ανοσοποιητικού συστήματος.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε συγκεντρωτικά να δείτε τα όρια του ΔΜΣ, πάνω από τα οποία ορίζεται το υπέρβαρο ή η παχυσαρκία για παιδιά και εφήβους ηλικίας 2-18 ετών. Επίσης,  παρατίθενται και τα όρια του ΔΜΣ, κάτω από τα οποία ορίζεται το «λιποβαρές», δηλαδή το  βάρος που είναι χαμηλότερο του φυσιολογικού για παιδιά 2-18 ετών.

Πίνακας με τις διεθνείς οριακές τιμές του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)* για λιποβαρή, υπέρβαρα και παχύσαρκα αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 2-18 ετών.

Ηλικία ΔΜΣ λιποβαρές ΔΜΣ υπέρβαρο ΔΜΣ παχυσαρκία
  Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια
2 15,14 14,83 18,41 18,02 20,09 19,81
2,5 14,92 14,63 18,13 17,76 19,80 19,55
3 14,74 14,47 17,89 17,56 19,57 19,36
3,5 14,57 14,32 17,69 17,40 19,39 19,23
4 14,43 14,19 17,55 17,28 19,29 19,15
4,5 14,31 14,06 17,47 17,19 19,26 19,12
5 14,21 13,94 17,42 17,15 19,30 19,17
5,5 14,13 13,86 17,45 17,20 19,47 19,34
6 14,07 13,82 17,55 17,34 19,78 19,65
6,5 14,04 13,82 17,71 17,53 20,23 20,08
7 14,04 13,86 17,72 17,75 20,63 20,51
7,5 14,08 13,93 18,16 18,03 21,09 21,01
8 14,15 14,02 18,44 18,35 21,60 21,57
8,5 14,24 14,14 18,76 18,69 22,17 22,18
9 14,35 14,28 19,10 19,07 22,77 22,81
9,5 14,49 14,43 19,46 19,45 23,39 23,46
10 14,64 14,61 19,84 19,86 24,00 24,11
10,5 14,80 14,81 20,20 20,29 24,57 24,77
11 14,97 15,05 20,55 20,74 25,10 25,42
11,5 15,16 15,32 20,89 21,20 25,58 26,05
12 15,35 15,62 21,22 21,68 26,02 26,67
12,5 15,58 15,93 21,56 22,14 26,43 27,24
13 15,84 16,26 21,91 22,58 26,84 27,76
13,5 16,12 16,57 22,27 22,98 27,25 28,20
14 16,41 16,88 22,62 23,34 27,63 28,57
14,5 16,69 17,18 22,96 23,66 27,98 28,87
15 16,98 17,45 23,29 23,94 28,30 29,11
15,5 17,26 17,69 23,60 24,17 28,60 29,29
16 17,54 17,91 23,90 24,37 28,88 29,43
16,5 17,80 18,09 24,19 24,54 29,14 29,56
17 18,05 18,25 24,46 24,70 29,41 29,69
17,5 18,28 18,38 24,73 24,85 29,70 29,84
18 18,50 18,50 25,00 25,00 30,00 30,00

Πηγή: Cole et al, 2000