Η παιδική παχυσαρκία, τα τελευταία χρόνια έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις στον δυτικό κόσμο. Η παιδική παχυσαρκία, υπολογίζεται βάση ειδικών καμπυλών ανάπτυξης ή διεθνείς πίνακες που αναγράφουν τα όρια του δείκτη μάζας σώματος για παιδιά από 2 – 18 ετών. Η παιδική παχυσαρκία είναι χρόνια νοσογόνος κατάσταση. Η παιδική παχυσαρκία έχει μεγάλα ποσοστά υποτροπών μετά τη θεραπεία. Περίπου το 25% των παιδιών στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν πρόβλημα παιδικής παχυσαρκίας. Βοηθήστε τα παιδιά σας αν είναι υπέρβαρα, αντιμετωπίστε το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας.