Βοηθάει η μουσική το μωρό σας; Τα παιδιά σας έχουν μουσικό ταλέντο; Πως παίζοντας με το παιδί αυτό μαθαίνει μουσική; Πιο όργανο ταιριάζει στο παιδί μου; Πώς να βοηθήσω τα παιδιά μου να μάθουν μουσική; Τι να κάνω αν το παιδί μου δεν διαβάζει αρκετά μουσική; Γιατί το παιδί μου πρέπει να μάθει μουσική; Σε πολλές από αυτές αλλά και σε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη μουσική για τα παιδιά σας, θα βρείτε απαντήσεις και απόψεις ειδικών...