Στο paidorama.blog μιλάμε ανοιχτά για τα προβλήματα που μας απασχολούν. Έγκριτοι επιστήμονες αποτυπώνουν τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους, ενώ παράλληλα είναι πάντα πρόθυμοι να σας δώσουν απαντήσεις σε όλα τα θέματα που σας απασχολούν καθημερινά.