Πρόβλεψη φύλου μωρού

Αγόρι ή κορίτσι;

Θέλετε να μάθετε τι θα είναι το μωράκι σας;

Δοκιμάστε το Κινέζικο Ημερολόγιο μόνο στο paidorama.com.

Σύμφωνα με το Σεληνιακό Κινέζικο Ημερολόγιο, το Κινέζικο Ημερολόγιο του paidorama.com

βασίζεται στην αρχαία κινέζικη σοφία που κρύβεται στα βάθη των αιώνων και ανακαλύφθηκε σχεδόν 1000 χρόνια πριν.

Ανάλογα με την ηλικία σας και του μήνα σύλληψης, μάθετε εύκολα και γρήγορα τις πιθανότητες να κάνετε αγόρι ή κορίτσι.

  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
18 Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι
19 Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι
20 Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι
21 Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι
22 Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι
23 Αγόρι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι
24 Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι
25 Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Αγόρι
26 Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι
27 Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι
28 Αγόρι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι
29 Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι
30 Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι
31 Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι
32 Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι
33 Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι
34 Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι
35 Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι
36 Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι
37 Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Αγόρι
38 Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι
39 Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι
40 Αγόρι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι
41 Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι
42 Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι
43 Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι
44 Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι
45 Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι Αγόρι Κορίτσι
  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ