Είναι τα μαθηματικά ανδρική υπόθεση;

Πόσοι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής δεν έχουν
έρθει αντιμέτωποι με το στερεότυπο που θέλει τα αγόρια να έχουν κλίση στα
μαθηματικά και τα κορίτσια στα γλωσσικά μαθήματα; Έρευνες όμως που γίνονται αποδεικνύουν
ότι κάτι τέτοιο φυσικά και δεν ισχύει.  

Σύμφωνα με ερευνητές το συγκεκριμένο στερεότυπο αναπαράγεται
από γυναίκες δασκάλες του δημοτικού, οι οποίες με το άγχος που μπορεί να έχουν κατά
τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθηματικών, επηρέαζαν τις μαθήτριές τους κι έτσι
έχουν χειρότερες επιδόσεις. Πώς κατάφερναν κάτι τέτοιο; Απλά   καλούσαν πιο
συχνά τα αγόρια να λύσουν ασκήσεις, τα επαινούσαν πολύ περισσότερο από τις
συμμαθήτριές τους ή υπονοούσαν ότι δεν είναι απαραίτητο για τα κορίτσια να
γνωρίζουν μαθηματικά.  

Ειδικοί επιστήμονες όμως υποστηρίζουν πως τέτοιου είδους
διακρίσεις είναι κοινωνικές κατασκευές, που πολλές φορές προεκτείνονται και
αφορούν και το αντικείμενο σπουδών και την επιλογή του επαγγέλματος, και σίγουρα
όχι βιολογικό φαινόμενο. Και υπαίτιοι γι’ αυτήν την κοινωνική κατασκευή είναι
κυρίως οι εκπαιδευτικοί.

Διεθνείς έρευνες όπως οι μελέτες ΤΙΜSS (1990- 1998) και
ΡΙSΑ (του 2006) του ΟΟΣΑ για τις επιδόσεις στα μαθηματικά αναδεικνύουν την
«ισότητα» ανδρικού και γυναικείου εγκεφάλου, αφού οι στατιστικές διαφορές είναι
πολύ μικρές και ανατρέπουν την πεποίθηση της γυναικείας μειονεξίας στο
συγκεκριμένο αντικείμενο.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα στο
«Ρsychological Βulletin» και έγινε σε δείγμα μισού εκατομμυρίου μαθητών ηλικίας
14 έως 16 ετών από 69 χώρες δείχνει επίσης ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στις
επιδόσεις των δύο φύλων.