Ναυτία κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και υπερέμεση της κύησης

Πολλές γυναίκες κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνη αισθάνονται ναυτία. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπώματα είναι ήπια και δε χρειάζονται κάποια περαιτέρω θεραπεία για την αντιμετώπισή τους.

Εγγραφή στο RSS - υπερέμεση