Δωρεάν τα βλαστοκύτταρα στο ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ

Δωρεάν θα παρέχονται από τις 25.11.2010 οι υπηρεσίες βλαστικών κυττάρων στα μαιευτήρια «ΜΗΤΕΡΑ» και «ΛΗΤΩ», διαδικασία που μέχρι σήμερα κοστίζουν περίπου 2.000 ευρώ. Μάλιστα, τα μαιευτήρια θα προσφέρουν και βλαστοκύτταρα σε όσους τα έχουν ανάγκη και σε αυτήν την περίπτωση δίχως κόστος.

Τα Μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ, παρέχουν δωρεάν στους γονείς των παιδιών που γεννιούνται στα δύο Μαιευτήρια, τη συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, για οικογενειακή ή για δημόσια χρήση, μέσω της Τράπεζας Βλαστικών κυττάρων Stem- Health Hellas του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Επιπλέον, τα μοσχεύματα από βλαστικά κύτταρα που φυλάσσονται για δημόσια χρήση, θα παρέχονται εντελώς δωρεάν από τη Stem- Health Hellas στους ασθενείς, χωρίς να επιβαρύνονται οι ίδιοι ή τα ασφαλιστικά τους ταμεία.

Στη συνέντευξη τύπου που παρακολούθησαν εκπρόσωποι της πολιτείας, του ιατρικού κόσμου και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ.Ανδρέας Βγενόπουλος επεσήμανε: «Η πρωτοβουλία των μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ να προσφέρουν δωρεάν τη φύλαξη ομφαλοπλακουντιακού αίματος για οικογενειακή χρήση αλλά και η προσπάθεια της Stem-Health Hellas να συμβάλει στη δημιουργία σημαντικού αποθέματος μονάδων για δημόσια χρήση, συνάδει με την συνεχή προσπάθεια του Ομίλου ΥΓΕΙΑ να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Στα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, πρόσθεσε, θα συνεχίσουν να στοχεύουν στην παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, χωρίς να αδιαφορούν για τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της κοινωνίας».

Τα μαιευτήρια συνεργάζονται με τη Stem-Health Hellas, τη μόνη οικογενειακή τράπεζα βλαστικών κυττάρων στην Ελλάδα που απέκτησε τη διαπίστευση FACT-NetCord, του εξειδικευμένου οργανισμού διαπίστευσης που ελέγχει όλα τα στάδια συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και απελευθέρωσης μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος για μεταμόσχευση.

Η επεξεργασία και φύλαξη του ομφαλοπλακουντιακού αίματος γίνεται εντός του νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ».