Έγκυος καταφεύγει στο Συνήγορο του πολίτη

Μια νεαρή γυναίκα, που εργαζόταν ως βοηθός βρεφονηπιοκόμου  σε βρεφονηπιακό σταθμό ανώνυμης εταιρείας του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατήγγειλε στο Συνήγορο του Πολίτη ότι δεν επαναπροσλήφθηκε για την τρέχουσα σχολική χρονιά, επειδή ήταν έγκυος.

Μέχρι τότε η εν λόγω γυναίκα υπέγραφε επαναλαμβανόμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ενώ αναφέρει ότι η επαναπρόσληψή της δεν έγινε λόγω της νέας γρίπης γιατί ως έγκυος θεωρήθηκε από την εταιρία ότι ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου.  

Ο νόμος (ν. 3488/2006, άρθρο 5, παρ. 3) προβλέπει ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας και ότι οποιαδήποτε δυσμενής μεταχείριση εργαζόμενης λόγω του γεγονότος της εγκυμοσύνης συνιστά άμεση διάκριση λόγω φύλου.

Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) έχει κρίνει ότι η μη ανανέωση μιας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου λόγω της κατάστασης εγκυμοσύνης της εργαζομένης συνιστά άμεση διάκριση βασιζόμενη στο φύλο, αντίθετη προς το Κοινοτικό Δίκαιο.  

Ο συνήγορος του πολίτη ζήτησε από την εταιρία να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε η επαναπρόσληψη της γυναίκας. Κι ενώ αναφέρθηκαν γενικά κι αόριστα κάποιοι λόγοι, στην πραγματικότητα δε δόθηκαν πειστικές απαντήσεις. Μετά την ανάμειξη του Συνηγόρου του Πολίτη, η εταιρία προσέλαβε ξανά την έγκυο, η οποία υπέγραψε ήδη τη νέα της σύμβαση και ξεκίνησε να εργάζεται κανονικά.