Νομικά έγγραφα για γάμους στην Ελλάδα

Με σχετικές λεπτομέρειες

Θρησκευτικοί γάμοι:

1. Ορθόδοξος

ΑΙΤΗΣΗ ΓΑΜΟΥ στην περίπτωση που το αναλάβει η εταιρεία μας, θα χρειαστούμε εξουσιοδότηση, μία για κάθε σύζυγο που θα ενεργήσουν εκ μέρος σας. Η αίτηση συνοδεύεται από μια χρέωση που διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό που έχετε επιλέξει για το γάμο σας.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ στην τοπική εφημερίδα

Απαιτείται ένα αντίγραφο της εφημερίδας στην οποία θα έχει αναγγελθεί ο γάμος σας. Η αναγγελία γάμου πρέπει να δημοσιευθεί σε μία απο τις τοπικές εφημερίδες (τα ονόματα πρέπει να είναι γραμμένα στα ελληνικά και όχι με λατινικούς χαρακτήρες) πριν την κατάθεση άδειας γάμου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (με εμφανή τα ονόματα των γονέων) με σφραγίδα 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ (πως ο αναφερόμενος/μενη είναι χριστιανός/ή)-μόνο στην περίπτωση που οι σύζυγοι είναι απο το εξωτερικό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΑΜΙΑΣ (μία για κάθε μελλόνυμφο) με σφραγίδα αποστίλ. Το έγγραφο αγαμίας παρέχεται από το τοπικό σας Δημαχείο και βεβαιώνει πως μπορείτε να παντρευτείτε.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΑΜΟΥ απο την εφορία (18€)

ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-αν είναι διαζευγμένος/η

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-αν τελέιται εν χηρεία, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ-στην περιπτωση που χρειαστεί 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ από τις ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ή τα ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι στα ελληνικά. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται απο το Μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών, Βουκουρεστίου 3, τρίτος όροφος (είσοδος από το θέατρο ORVO) Αθήνα. Η μετάφραση ίσως χρειαστεί μία εβδομάδα για την ολοκλήρωσή της. Έχοντας όλα τα αναφερθέντα έγγραφα, ακολούθως γίνεται η αίτηση για την άδεια γάμου η οποία θα παραδοθεί στον ιερέα. Μετά την τελετή ο γάμος πρέπει να δηλωθεί στο ληξιαρχείο της περιοχής μέσα στις επόμενες 40 ημέρες.  

2. Καθολικός

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (με εμφανή τα ονόματα των γονέων) με σφραγίδα αποστίλ.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ, από τον ιερέα της ενορίας σας και όχι απο το Δημαρχείο.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ από ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ των μελλονύμφων και μαρτύρων

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ για τους μελλονύμφους, πως μπορούν να παντρευτούν σε άλλη χώρα-για ζευγάρια του εξωτερικού 

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι αυθεντικά και μεταφρασμένα στα ελληνικά, είτε από το ελληνικό προξενείο της χώρας τους είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Τα έγγραφα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το λιγότερο δύο μήνες πριν την τελετή. 

3. Μικτοί θρησκευτικοί γάμοι

(Μεταξύ ορθόδοξου και καθολικού)

Ο/Η σύζυγος με το καθολικό θρήσκευμα θα πρέπει να παραθέσει το πιστοποιητικό γεννήσεως, βαπτίσματος και δήλωση αγαμίας ή άδεια γάμου από την ενορία στα ελληνικά όπως και υπεύθυνη δήλωση επισημαίνοντας πως οι απόγονοι του γάμου θα βαπτιστούν ορθόδοξοι.

4. Πολιτικοί γάμοι

Ταυτότητα/διαβατήριο ή κάποιο άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο

Ένα θεωρημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως μαζί με ένα μεταφρασμένο αντίγταφο (για ζευγάρια του εξωτερικού) Επίσημες μεταφράσεις γίνονται απο το Μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών, Αρίωνος 10, Αθήνα, τηλέφωρα: 210 328-5712, 210-328-5716, 210 328-5717, 210-328-5764. Η μετάφραση ίσως χρειαστεί μία βδομάδα για την ολοκλήρωσή της. 

Στην περίπτωση που χρειαστεί, (Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου συζύγου ή Διαζευκτήριο) έγγραφα ακύρωσης προηγούμενου γάμου στα ελληνικά. Σημείωση: Όλα τα έγγραφα (γεννήσεως, θανάτου, διαζευκτήριο, κ.α.) πρέπει να είναι θεωρημένα με τη σφραγίδα αποστίλ

Επιστολή αγαμίας, μία για κάθε μελλόνυμφο

Τα πιστοποιητικά αγαμίας διαθέτονται από στο τοπικό σας δημαρχείο μετά απο 15 μέρες από την ημέρα που θα τα ζητήσετε, και ισχύουν μόνο για 3 μήνες. Να εξασφαλίσετε την ημερομηνία του γάμου σας, να είναι μέσα στον ισχύοντα χρόνο των πιστοποιητικών.

Ένα αντίγραφο της εφημερίδας στην οποία θα έχει αναγγελθεί ο γάμος σας. Η αναγγελία γάμου πρέπει να δημοσιευθεί σε μία απο τις τοπικές εφημερίδες (τα ονόματα πρέπει να είναι γραμμένα στα ελληνικά και όχι με λατινικούς χαρακτήρες) πριν την κατάθεση της άδειας γάμου. Στις μικρές πόλεις όπου δε διανέμονται τοπικές εφημερίδες, οι αναγγελίες γάμων γίνονται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας στο δημαρχείο ή στο κοινοτικό γραφείο.

Πολιτικοί Γάμοι

Τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω πρέπει να κατατεθούν από εσάς στο Δημαρχείο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας όπου ώς αιτών θα υποβάλετε αίτηση για την άδεια γάμου. Στην περίπτωση που και οι δύο νεόνυμφοι είναι από το εξωτερικό, ο καθ'ένας πρέπει να υποβάλει τα παραπάνω έγγραφα. Η άδεια γάμου εκδίδεται επτά ημέρες μετά, και ισχύει για έξι μήνες. Η τελετή του πολιτικού γάμου μπορεί να γίνει οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Μετά την έκδοση της άδειας γάμου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μαζί μια επιπλέον αίτηση στο Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας που θα τελέσει το γάμο. Κατόπιν, γινεται η δέσμευση της ημέρας του γάμου από τον υπεύθυνο. Ακολούθως, οι δύο μάρτυρες που προτείνουν οι μελλόνυμφοι απαιτείται να παρευρίσκονται στην τελετή, ένας εκ των οποίων συμμετέχει ενεργά στην τελετή. Οι μάρτυρες απαιτέιται να έχουν τις ταυτότητες ή τα διαβατήρια μαζί τους.

5. Άλλοι θρησκευτικοί γάμοι (Προτεστάντες, Εβραίοι, Ινδουιστές)

Για γάμους διαφορετικού θρησκεύματος, επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία μας.

Οι γάμοι στην Ελλάδα δε δηλώνονται στην Πρεσβεία αλλά στο Ληξιαρχείο τησ περιοχής που γίνεται ο γάμος. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται για όλους τους γάμους, είτε για πολιτικούς είται για θρησκευτικούς, και απαιτείται η δήλωση να γίνει μέσα στις επόμενες 40 ημέρες από τη μέρα της τελετής. Μετά τις 40 ημέρες η δήλωση μπορεί να γινεί μέσα στις επόμενες 90 ημέρες απο την ημέρα της τελετής με την καταβολή ενός χρηματικού ποσού για τα ένσημα. Μετά τις 90 ημέρες, ο γάμος μπορεί να δηλωθεί μόνο με υπογραφή Εισαγγελέα και την καταβολή του χρηματικού ποσού για τα ένσημα. Οι γάμοι μπορούν να δηλωθούν είτε από τον ένα σύζυγο, είτε απο κάποιο τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδωτηθεί προηγουμένος με υπογραφή δικηγόρου ή συμβολαιογράφου του ελληνικού δημοσίου να ακολουθήσει την απαραίτητη διαδικασία για τη δήλωση. Οι γάμοι που δεν δηλώνονται δεν έχουν νομική ισχύ.

πηγή άρθρου: theweddingexpertsingreece.com