Οικογενειακές επισκέψεις σε μουσεία κατά τη διάρκεια των διακοπών

Είναι σημαντικό να προετοιμάσουμε τα παιδιά για την επίσκεψη σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζοντας την περισσότερο ως παιχνίδι, ανακάλυψη/εξερεύνηση και εμπλέκοντας τα ίδια στην ανακάλυψη της ιστορίας του τόπου στον οποίον έχουμε ταξιδέψει για διακοπές. Δεν πρέπει να παρουσιάσουμε την επίσκεψη ως «υποχρεωτική».

Τα παιδιά σήμερα, ακόμα και από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, είναι τόσο φορτωμένα που μία ακόμα «υποχρεωτική» δραστηριότητα μπορεί να τους φανεί αβάστακτη. «..Πρέπει να το δεις», «…πρέπει να πάμε γιατί πρέπει να το μάθεις» είναι λόγια που λειτουργούν αποθαρρυντικά για τα παιδιά που θέλουν να απέχουν απ’ ότι τους θυμίζει σχολείο και υποχρέωση.

Το πιο σημαντικό είναι η στάση που κρατούν οι γονείς απέναντι στο μουσείο:

  • είναι καλό οι γονείς να είναι ανοικτοί στην εμπειρία του μουσείου, επινοητικοί και δημιουργικοί.
  • Να προτείνουν αυτοσχέδια παιχνίδια που να συνδυάζουν την ψυχαγωγία με τη γνώση.
  • Να μην καταπιέζονται οι ίδιοι από την αίσθηση ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν (…αφού κάναμε όλο αυτό τον κόπο να έρθουμε ως εδώ πρέπει κάτι να μάθουν).

Για τα παιδιά οι εμπειρίες είναι πιο πολύτιμες από τις πληροφορίες και η φιλομάθεια, η ανακάλυψη, η συνεργασία είναι πιο σημαντικά από τις χρονολογίες.

Εβίτα Τσιώλη, Μουσιακή εκπαίδευση