Τα λάθη ... μια παρεξηγημένη υπόθεση

αντιμετώπιση λαθη και παιδιά Πότε άραγε και ποιος εγκατέστησε μέσα στα μυαλά των ανθρώπων αυτή την άποψη που έχουμε όλοι για τα λάθη; Πώς εγκαταλείφθηκε η ορθή εκδοχή για το λάθος και δομήθηκε η αντίληψη πως το λάθος είναι συμφορά, φέρνει οδύνη, δεν έχει δρόμο γυρισμού και όλα αυτά που όλοι λίγο ως πολύ αισθανόμαστε και κυρίως σκεφτόμαστε;

Το λάθος δεν είναι συμφορά. Το λάθος είναι ευκαιρία μάθησης. Είναι μέρος της διαδικασίας της ενηλικίωσης και τις περισσότερες φορές ενέχει τη λύση του.

 

 

Τα λάθη ... μια παρεξηγημένη υπόθεση

 

  • Press play to start

Διαβάστε το σχετικό άρθρο