Ζουζούνια - Πέντε Παπάκια Μικρά (Το Τραγούδι του ΠΕΝΤΕ)

Στίχοι τραγουδιού: Ζουζούνια - Πέντε Παπάκια Μικρά (Το Τραγούδι του ΠΕΝΤΕ) 

Πέντε παπάκια, παπάκια µικρά πήγαν µια βόλτα πολύ µακριά.

Και η πάπια µαµά τους φωνάζει κουάκ-κουάκ! Μα τέσσερα µόνο γυρίσαν παπιά.

Tέσσερα παπάκια, παπάκια µικρά πήγαν µια βόλτα πολύ µακριά.

Kαι η πάπια µαµά τους φωνάζει κουάκ-κουάκ! Μα τρία µόνο γυρίσαν παπιά.

Tρία παπάκια, παπάκια µικρά πήγαν µια βόλτα πολύ µακριά...

Και η πάπια µαµά τους φωνάζει κουάκ-κουάκ! Μα δύο µόνο γυρίσαν παπιά.

∆ύο παπάκια, παπάκια µικρά πήγαν µια βόλτα πολύ µακριά.

Και η πάπια µαµά τους φωνάζει κουάκ-κουάκ!

Μα ένα µόνο του ήρθε κοντά. Ένα παπάκι, παπάκι µικρό πήγε µια βόλτα ψηλά στο βουνό.

Kαι η πάπια µαµά του φωνάζει κουάκ-κουάκ!

Κανένα παπάκι δε γύρισε πια. Kαι ο πάπιος µπαµπάς τους φωνάζει κουάκ-κουάκ!

Και να τα παπάκια γυρίσαν ξανά!

Τέσσερα κι ένα κάνουν ΠΕΝΤΕ τρία και δύο κάνουν ΠΕΝΤΕ δύο και τρία κάνουν ΠΕΝΤΕ ένα και τέσσερα ΠΕΝΤΕ παπιά!

Δείτε το βίντεο: