Διδάξτε στα παιδιά την αξία των χρημάτων.

6 – 8 Νοεμβρίου 2009

Η Ελληνική Επιτροπή της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.) και το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
διοργανώνουν το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ.

Κύριος σκοπός του συνεδρίου είναι η
διερεύνηση της πολύπλευρης και πολύπλοκης σχέσης των παιδιών με όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και
η συμβολή στη δημιουργία ενός ουσιαστικού διαλόγου στη χώρα μας σχετικά με το
ρόλο των ΜΜΕ στην καθημερινή ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών.

Το συνέδριο απευθύνεται σε
ερευνητές και ερευνήτριες από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, φορείς,
εκπαιδευτικούς, φοιτητές και επαγγελματίες του χώρου.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 6
– 8 Νοεμβρίου 2009 στο Νέο Πολιτιστικό Κέντρο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς
138) και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256, Ρέντης).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις
θεματικές ενότητες, τη διαδικασία και το ποσό, τις εγγραφές, τους κεντρικούς
ομιλητές και τις επιτροπές του 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιτροπής της
Ο.Μ.Ε.Ρ. θα βρείτε εδώ