Γλωσσοδέτες για παιδιά

... και για γονείς!

Τριαντάφυλλο με φίλο

Φίλος έδωσε σε φίλο τριαντάφυλλο με φίλο.
Φίλε φύλαγε το φύλλο, μην το δώσεις σε άλλο φίλο.

Καμηλιέρης

Καλημέρα καμηλιέρη
Καμηλιέρη καλημέρα

Ανεβαίνω, κατεβαίνω

Ανεβαίνω, κατεβαίνω,
μπαινοβγαίνω κι 
ανεβομπαινοβγαινοκατεβαίνω.
Βρίσκω πόρτες κλειδωτές,
κλειδωμένες και 
κλειδαροαμπαρωμένες.

Άσπρη πέτρα ξέξασπρη

Άσπρη πέτρα ξέξασπρη
και από τον ήλιο ξεξασπρότερη

Σκαστά κουκιά

Έφαγα και χόρτασα,
ζεστά ξερά, σκαστά κουκιά, 
με τη ζεστή ξερή, σκαστή κουτάλα.

Η τζιντζιριά

Ανέβηκα στην τζιντζιριά,τη μιντζιριά,
τη τζιντζιμιντζιχοντζιριά
να κόψω τζίντζιρα,μίντζιρα,τζιντζιμιντζιχόντζιρα.
Κι έσπασε η ντζιντζιριά, η μιντζιριά,
η ντζιντζιμιντζιχοντζιριά
και μου 'πεσαν τα ντζίντζιρα,τα μίντζιρα,
τα τζιντζιμιντζιχόντζιρα.

Ρερητόρευκα

Ρερητόρευκα το ρερητορευμένο ρω.

Πυθαρόπλακα

Κάτω από την πυθαρόπλακα,
την πυθαρόπλακά μας,
κάθεται νούμι και νούμι,
και νούμι και νουμάκι,
πάω να πιάσω το νούμι
και φεύγει το νουμάκι

Μια κούπα

Μια κούπα καπακωτή,
μια κούπα ξεκαπάκωτη
μια κούπα καπακωμένη,
μια κούπα ξεκαπακωμένη!

Πίτα σπανακόπιτα

Πίτα σπανακόπιτα,σπανακολαδόπιτα
Πίτα σπανακόπιτα,
σπανακολαδοφραγκοσυκοπαντζαροκολοκυθόπιτα

Ισπανοί

Οι σπανοί Ισπανοί εις πανί εζωγράφισαν
ισπανικόν στρατόν εις πανικόν.
Οι σπανοί Ισπανοί, εις πανί ισπανικό,
εις πανικό ισπανικό εζωγράφουν.

Η πήλινη

Εβγήκα στην πήλινη,τη δήλινη,στην πιρνολινοκούκουδη,
να μαζέψω τα πήλινα,τα δήλινα,τα πιρνολινοκούκουδα,
κι ήρθε ο λύκος ο πήλινος,ο δήλινος,ο πιρνολινοκούκουδος,
να μου φάει την όρνιθα την πήλινη,τη δήλινη,την πιρνολινοκούκουδη,
που κάνει τ' αυγά τα πήλινα,τα δήλινα,τα πιρνολινοκούκουδα

Η συκιά

Είχαμε μια συκιά ορθή και βερυκυκλωτή, 
που 'κανε σύκα ορθά και βερυκυκλωτά.
Παέι ο συκοφάγος ο ορθός και βερυκυκλωτός,
να φάει τα σύκα τα ορθά,τα βερυκυκλωτά.
Πάω να βρω τουφέκι ορθό και βερυκυκλωτό,
να τουφεκίσω το συκοφάγο τον ορθό,το βερυκυκλωτό,
 μη φάει τα σύκα τα ορθά,τα βερυκυκλωτά. 

Σκουληκομερμηγκότρυπα

Σκουληκομερμηγκότρυπα με τα
σκουληκομερμηγκόπουλά σου,
βάλε τις μπάρες, τις αμπάρες,
τις κλειδαοαμπαραμπάρες,
γιατί έρχεται ο κότσυφας,
με τα κοτσυφομοτσυφοπαιδόπουλά του,
να σου φάει τα σκουλήκια, τα μερμήγκια,
τα σκουληκομερμηγκοπαιδόπουλά σου.

Τίγρης

Μια τίγρης μα ποια τίγρης
Μια τίγρης με τρία τιγράκια

Εις υγείαν

Εις υγείαν στον τραπεζογυροκαρεκλοκαθιζόμενον.

Της καρέκλας το ποδάρι

Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε.

Ο ποντικός

Ο ποντικός έπεσε από το παράθυρο κι
έσπασε τα τζιγεροφλομιδοπαγιδοκοκκαλάκια του.

Ποντικός

Ποντικός τρύπα κουρουπί ποντικοτρυποκουρουπής

Το γυαλί

Το γυαλί μες το πηγάδι γυαλικομπολογάει

Μια πάπια

Μια πάπια μα ποια πάπια, μια πάπια με παπιά!

Πάγκος δίπαγκος

Πάγκος δίπαγκος, τρίπαγκος, τετραδοταβλόπαγκος

Η ασπρογούνα

Η μάνα μου η ασπρογούνα,
η μάνα μου η μαυρογούνα,
άσπρο μαύρο το γουνί της,
και το παραγούνι της

Το σκουλικοπαίδι

Το σκουλικοπαιδί σκουλικολέει στον σκουλικομπαμπά.
- Σκουλικομπαμπά με σκουλικοπονάει η σκουλικοκοιλιά μου!
- Να σκουλικοπάμε στον σκουλικογιατρό σκουλικολέει 
  ο σκουλικομπαμπάς στο σκουλικοπαιδί. 
Σκουλικοπάνε στον σκουλικογιατρό σκουλικοεξετάζει 
ο σκουλικογιατρός το σκουλικοπαιδί και σκουλικολέει 
στον σκουλικομπαμπά του ότι 
- το σκουλικοπαιδί σας σκουλικοέχει σκολικοιδίτηδα!

Ο Ρουμπής ο κουμπής

Ο Ρουμπής ο κουμπής ο ρουμποκομπολογής,
πήγε να ρουμπέψει να κουμπέψει να ρουμποκομπολογέψει,
και τον πιάσαν οι ρουμπήτες οι κουμπήτες οι ρουμποκομπολογήδες 
και του κόψαν τα ρουμπιά του τα κουμπιά του τα ρομποκομπολογιά.
Γιατί Ρουμπή κουμπή ρουμποκομπολογή, 
πήγες να ρουμπέψεις να κουμπέψεις να ρουμποκομπολογέψεις 
και σε πιάσαν οι ρουμπήτες οι κουμπήτες οι ρουμποκομπολογήδες 
και σου κόψαν τα ρουμπιά σου τα κουμπιά σου τα ρουμποκομπολογιά;

Τα πεύκα

Δω στα κάτω κόβουν πεύκα. 
Τάχα πεύκα κόβουν τάχα; 
Τάχα πέφτ' ο πεύκος κάτω;

Το βαρέλι

Βαρέλι, νεροβάρελο,
ποιος σε νεροβαρελόδεσε;
Ο γιος του νεροβαρελοδέτη με νεροβαρελοβάρεσε,
Να ΄χα γω τα σύνεργα,
του γιού του νεροβαρελοδετή,
καλύτερα θα σε νεροβαρελόδενα.

Η συκιά μας η διπλή

Η συκιά μας η διπλή, η διπλογυριστή
κάνει τα σύκα τα διπλά,τα διπλογυριγυριστά.
Πάει ο σκύλος,ο διπλός,ο διπλογυριγυριστός,
να φάει τα σύκα τα διπλά, τα διπλογυριγυριστά

Η μυγδαλιά μου η τσιγδαλιά μου

Η μυγδαλιά μου η τσιγδαλιά μου,
η μυγδοτσιγδοκοκαλιά μου,
κάνει μυγδαλίδια, τσιγδαλίδια,
μυγδοτσιγδοκοκαλίδια.

Μια εκκλησιά μολυβδωτή

Μια εκκλησιά μολυβδωτή, μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή,
ποιος την μολυβδοκοντυλογλυπτοπελέκησε;
Ο γιος του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή.
Αν είχα εγώ τα σύνεργα, τα μίνεργα,
του γιου του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή,
θα τη μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκούσα,
καλύτερα από το γιο του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή.

Το κοράλι

Κοράλλι, ψιλοκόραλλο και ψιλοκοραλλάκι μου.

Τους γλωσσοδέτες διαβάσαμε εδώ.