Ο ρόλος του μουσειοπαιδαγωγού

Τα τελευταία χρόνια η μουσειοπαιδαγωγική έχει ενταχθεί στις δραστηριότητες των ελληνικών μουσείων. Είναι συνήθως το πρώτο βήμα που κάνει ένα μουσείο προκειμένου να επιτελέσει τον κοινωνικό και επικοινωνιακό του ρόλο, να ανοίξει δηλαδή προς την κοινωνία και να πάψει να αποτελεί ένα χώρο μόνο για τους ειδικούς.

Αρκετά μουσεία απασχολούν μουσειοπαιδαγωγούς, κάποια μάλιστα έχουν και ξεχωριστό τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Οι μουσειοπαιδαγωγοί σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επισκέπτονται το μουσείο με τη σχολική τους τάξη, αλλά και για μεμονωμένα παιδιά, που επισκέπτονται το χώρο με τους γονείς τους κυρίως τα σαββατοκύριακα.

Χρειάζεται βέβαια να γίνουν ακόμη πολλά βήματα (στελέχωση όλων των μουσείων και κυρίως αυτών της περιφέρειας με μουσεοπαιδαγωγούς, συστηματική οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, συμμετοχή των μουσειοπαιδαγωγών στο σχεδιασμό των μουσειακών εκθέσεων , διαδραστικότητα στο σχεδιασμό των μουσείων/εκθέσεων που βοηθάει τον επισκέπτη κάθε ηλικίας και φυσικά τα παιδιά να προσεγγίσουν το μουσείο με πιο ενεργό και βιωματικό τρόπο.

Ο ρόλος του μουσειοπαιδαγωγού είναι:

  • να σχεδιάσει και να δομήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόζοντας το στις ανάγκες και το γνωστικό επίπεδο της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται
  • να θέσει στόχους που θα προσπαθήσει να πετύχει: τι θέλει να μείνει στα παιδιά από τη μουσειακή αυτή εμπειρία;
  • να καλλιεργήσει αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στο χώρο του μουσείου, να ενθαρρύνει την κοινωνικότητα και την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών.
  • να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία και τεχνικές ώστε να εμπλέξει τα παιδιά γνωστικά και συναισθηματικά.
  • να συνδέσει την επίσκεψη με την καθημερινή ζωή και τα ενδιαφέροντα των παιδιών
  • να τους μιλήσει με λόγια απλά για πράγματα οικεία, αλλά και καινούργιες έννοιες.
  • με τις κατάλληλες ερωτήσεις να ενεργοποιήσει τη σκέψη, τη φαντασία και το συναίσθημα τους.
  • να δείχνει ευελιξία και προσαρμογή στα ερωτήI ?ατα και τις αντιδράσεις των παιδιών. Να αναθέτει στα παιδιά πρωτοβουλίες, να φροντίζει αυτά να είναι οι πρωταγωνιστές, αυτός απλά ο συντονιστής. Να ενθαρρύνει την εμπλοκή του σώματος των παιδιών, να τα βοηθήσει να εκφραστούν λεκτικά.

Εβίτα Τσιώλη, Μουσιακή εκπαίδευση