«Παιδιά» ενα μικρού μήκους animation για την πίεση στο σχολείο

«Παιδιά» ενα μικρού μήκους animation για την πίεση στο σχολείο

Ο δρόμος για την «αριστεία» που τόσο πολύ εξυμνείται από κάπους…

Μήπως πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτή η πολυπόθητη «αριστεία» για ένα παιδί, τι επιπτώσεις έχει πάνω του, και να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά το εκπαιδευτικό σύστημα, τους μαθητές και τις συνολικότερες ουσιαστικές αξίες που πρέπει να εμπνέει το σχολείο;