Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου;