Ποίημα για τη Μεγάλη Δευτέρα

Ποίημα για τη Μεγάλη Δευτέρα

Ένα ποίημα που μαθαίνουμε από γενιά σε γενιά. 

Μαθαίνουμε στα παιδιά μας ένα ποίημα για την Μεγάλη Εδομάδα που θα θυμούνται πάντα.

Μεγάλη Δευτέρα - μεγάλη μαχαίρα
Μεγάλη Τρίτη - ο Χριστός εκρύφτη
Μεγάλη Τετάρτη - ο Χριστός επιάστη
Μεγάλη Πέμπτη - ο Χριστός παιδεύτη
Μεγάλη Παρασκευή - ο Χριστός στο καρφί
Μεγάλο Σάββατο - ο Χριστός στον τάφο
Μεγάλη Κυριακή - ο Χριστός θ’ αναστηθεί