Τι είναι τα μαθήματα προετοιμασίας γονεικότητας και σε ποιούς απευθύνονται;

Τι είναι τα μαθήματα προετοιμασίας γονεικότητας και σε ποιούς απευθύνονται;

Μιλώντας για μαθήματα προετοιμασίας γονεικότητας αναφερόμαστε σε συνεδρίες όπου συμμετέχουν τα ζευγάρια που περιμένουν παιδί, ώστε να προετοιμαστούν για τον τοκετό, την γέννηση και τις πρώτες ημέρες της ζωής του μωρού

Απευθύνονται κυρίως σε νέους γονείς και τις οικογένειές τους που αναζητούν πληροφόρηση και ενημέρωση σε περιγεννητικά θέματα, ώστε να διαμορφώσουν άποψη και γνώμη για την περιγεννητική τους φροντίδα.

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας και τις ευρωπαικές οδηγίες, η συμβουλευτική και η παροχή ψυχολογικής υποστήρηξης στο ζευγάρι κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μαιευτικής φροντίδας.

Γεωργία Λεζέ, Μαία