Βάπτιση - Προετοιμασία και Δικαιολογητικά

Βάπτιση - Προετοιμασία και Δικαιολογητικά

οργάνωση της βάπτισηςΤο μυστήριο της βάπτισης, εκτός από την προετοιμασία των πρακτικών θεμάτων (τόπος, εξοπλισμός κ.α) έχει και ένα τυπικό-διαδικαστικό κομμάτι το οποίο αν οργανωθεί σωστά δεν θα σας ταλαιπωρήσει καθόλου.

Το σίγουρο είναι πως απαιτείται η κοινή συναίνεση των γονιών . Αν ένας εκ των δύο απουσιάζει ή δεν είναι σύμφωνος,  χρειάζονται και άλλα δικαιολογητικά, ακόμη και δικαστική απόφαση.

Σε περίπτωση άγαμης μητέρας η οποία ασκεί μόνη της τη γονική μέριμνα, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει τη Βάπτιση, αν η μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει  ότι: 

ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα, ότι δεν υφίσταται δικαστική απόφαση, ἡ οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου. Τέλος, ότι επιθυμεί το παιδί της να βαπτιστεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα. 

Πρίν τη βάπτιση

  • προκαθορίστε εγκαίρως, την ημέρα και ώρα της βάπτισης  με τον εφημέριο της εκκλησίας
  • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού
  • Σε περίπτωση που η βάπτιση θα γίνει σε άλλη εκκλησία απο αυτή που ανήκουν οι γονείς ο εφημέριος πρέπει να μεταβιβάσει την ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, στο Ναό όπου θα τελεσθεί η βάπτιση.
  • πριν τη βάπτιση οι  γονείς, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας τους, υπογράφουν ενώπιον του εφημέριου για το θρήσκευμα και το όνομα του νηπίου (Προσοχή ! Ονοματοδοσία και βάπτιση είναι 2 διαφορετικές νομικές διαδικασίες)

Μετά τη βάπτιση

  • Ο Ιερέας εκδίδει δήλωση βάπτισης.
  • Η δήλωση βάπτισης κατατίθεται, εντός 90 ημερών στο Ληξιαρχείο του Δήμου. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάλλεται ένα μικρό πρόστιμο.