Τι είναι τα μαθήματα προετοιμασίας γονεικότητας και σε ποιους απευθύνονται?

Απευθύνονται κυρίως σε νέους γονείς και τις οικογένειές τους που αναζητούν πληροφόρηση και ενημέρωση σε περιγεννητικά θέματα, ώστε να διαμορφώσουν άποψη και γνώμη για την περιγεννητική τους φροντίδα.

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας και τις ευρωπαικές οδηγίες, η συμβουλευτική και η παροχή ψυχολογικής υποστήρηξης στο ζευγάρι κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μαιευτικής φροντίδας.

Γεωργία Λεζέ, Μαία