υπερηχογράφημα Β επιπέδου

Υπερηχογράφημα Β επιπέδου

Ο κύριος σκοπός για το υπερηχογράφημα Β επιπέδου, είναι ο λεπτομερής έλεγχος της εμβρυικής ανατομίας. Είναι καλό να γίνεται μεταξύ 20ης και 23ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης. Με το απλό αυτό υπερηχογράφημα Β επιπέδου, εκτός από τον συνήθη έλεγχο του εμβρύου και τις μετρήσεις της ανάπτυξης του, γίνεται και εκτενής και αναλυτικός έλεγχος της ανατομίας του. 

Υπερηχογράφημα Β επιπέδου - τι ελέγχεται:

Όπως η σχέση μήκους των μακρών οστών του εμβρύου, το πάχος της αυχενικής πτυχής, η σχέση μεγεθών κεφαλής και μηριαίου οστού κ.λπ. Επίσης υπολογίζονται οι βιομετρικοί δείκτες του εμβρύου και η στατιστική πιθανότητα να πάσχει από χρωμοσωμική ανωμαλία (σύνδρομο Down).

Επιπλέον ελέγχεται το έμβρυο για κάποια συγγενή ανωμαλία, η διαπίστωση της οποίας, εκτός του ότι εκτιμάται αν είναι συμβατή με τη ζωή του εμβρύου ή αν διορθώνεται είναι και ένας δείκτης για την πιθανότητα ύπαρξης χρωμοσωμικής ανωμαλίας.

Εάν το υπερηχογράφημα αυτό δείξει παθολογικό δείκτη, τότε είναι απαραίτητη η αμνιοπαρακέντηση.