Αδεια ανατροφής και σε άντρες στρατιωτικούς

Σύμφωνα με νέα νομοθετική ρύθμιση εννιάμηνη άδεια ανατροφής νεογέννητου παιδιού θα δικαιούνται πλέον και οι άνδρες στρατιωτικοί. Αυτό το δικαίωμα μέχρι πρότινος το είχαν μόνο οι γυναίκες στρατιωτικοί.

Επίσης εννιάμηνη θα είναι και η άδεια που θα δικαιούνται οι στρατιωτικοί λόγω υιοθεσίας τέκνου, την οποία από δω και στο εξής θα μπορούν να τη λαμβάνουν και οι άνδρες.

Συνοψίζοντας λοιπόν, με βάση τη συγκεκριμένη διαταγή οι γυναίκες στρατιωτικοί θα μπορούν να πάρουν 5μηνη άδεια κύησης- τοκετού μετά τον 4ο μήνα κύησης ενώ 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνων θα δικαιούνται και γυναίκες και άνδρες μόνιμοι και εθελοντές στρατιωτικοί, σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Και στις δύο περιπτώσεις, η άδεια θα  πρέπει να εξαντλείται μέχρι τη συμπλήρωση 14 μηνών του τέκνου.

Βέβαια υπάρχουν και κάποιες παράμετροι που πρέπει να διασαφηνιστούν.

  • Έτσι λοιπόν αν και οι δυο γονείς είναι στρατιωτικοί   θα κάνει χρήση ο ένας και  θα το δηλώνουν από κοινού.
  • Αν ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και δικαιούται διευκολύνσεων, μπορεί να κάνει χρήση της 9μηνης άδειας με αποδοχές κατά το μέρος που ο/η σύζυγος δεν κάνει χρήση του δικού του/της δικαιώματος.
  • Αν ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού είναι δημόσιος υπάλληλος, με κοινή δήλωση καθορίζεται ποιος θα κάνει χρήση. Μπορούν επίσης να μοιράσουν την άδεια.
  •  Αν ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων, εκτός αν έχει σοβαρή πάθηση.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι πολύ σημαντική γιατί δίνει στους μπαμπάδες τη δυνατότητα να ασχοληθούν συστηματικά με την ανατροφή του παιδιού τους, να το γνωρίσουν και να αναπτύξουν ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς μαζί του.