Αλλαγές σε υιοθεσίες - αναδοχές: Πιο γρήγορα και εύκολα

Υιοθεσίες - αναδοχές: Θα γίνουν άραγε πράγματι ευκολότερες οι διαδικασίες;

Δημιουργία μητρώων με τους υποψήφιους και εγκεκριμένου θετούς ή ανάδοχους γονείς, καθώς και τους ανηλίκους.

Υιοθεσίες - αναδοχές: Τα μέτρα που αναμενονται

Μέτρα που θα μειώσουν τον χρόνο αναμονής επιβάλλοντας συγκεκριμένα και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και θα βελτιώσουν τη διαφάνεια στις διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσιών προωθεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δραστική μείωση του χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας, βάσει δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος. Εντός τριών μηνών από την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η βεβαίωση καταλληλότητας των υποψήφιων γονέων. Θα καθιερωθούν σύμφωνα με πληροφορίες ενιαία κριτήρια για όλους τους ενδιαφερόμενους. Θα δημιουργηθεί Εθνικό Μητρώο, στο οποίο θα εγγράφονται υποψήφιοι αλλά και οι εγκεκριμένοι θετοί ή και ανάδοχοι γονείς.

Θα δημιουργηθεί Ειδικό Μητρώο, στο οποίο θα εγγράφονται τα στοιχεία των ανηλίκων που φιλοξενούνται σε μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας είτε λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου είτε ως ιδιωτικού δικαίου. Θα συγκροτηθεί Εθνικό Συμβουλίο Αναδοχής και Υιοθεσίας (ΕΣΑνΥ), με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, Εισαγγελέα Ανηλίκων, νομικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και εμπειρογνώμονες.

Τέλος σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρχει συνεργασία με μέλη του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), ώστε να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες εντός του χρονοδιαγράμματος.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι φάκελοι θα είναι απόρρητοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

πηγή: protothema.gr