Αμνιοπαρακέντηση

Αμνιοπαρακέντηση

Η αμνιοπαρακέντηση γίνεται μεταξύ της 14ης και 26ης εβδομάδας εγκυμοσύνης, όταν το έμβρυο περιβάλλεται με αρκετή ποσότητα αμνιακού υγρού. Η αμνιοπαρακέντηση γίνεται με τη βοήθεια υπερήχων. Ο γιατρός θα βρει το σημείο στο αμνιακό υγρό, χωρίς να κινδυνεύει να τραυματίσει το έμβρυο και τον πλακούντα. Ο γιατρός, μέσω του κοιλιακού τοιχώματος, εισάγει μία σύριγγα στον αμνιακό σάκο και εξάγει 10 με 20 χιλιοστόλιτρα υγρού που περιέχει κύτταρα του εμβρύου.

Μετά από δύο περίπου εβδομάδες, οι γονείς θα έχουν τα αποτελέσματα που δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την υγεία του εμβρύου. Υπάρχει και ένας μικρός κίνδυνος αποβολής. Οι πληροφορίες όμως που θα πάρουμε είναι απαραίτητες για την ζωή του παιδιού. Ο κίνδυνος αποβολής μετά την εξέταση είναι 1 προς 200, ενώ το ποσοστό των αποβολών αυξάνεται αν η εξέταση γίνει πριν την 14η εβδομάδα. 

Οι μέλλουσες μητέρες με ηλικία πάνω από 35 ετών, αν είναι η πρώτη εγκυμοσύνη τους και αν υπάρχει κάποιο οικογενειακό ιστορικό χρωμοσωμικών ανωμαλιών στην οικογένεια τη δική της ή του συντρόφου της, είναι σωστό, με την υπόδειξη του γιατρού τους βέβαια, να προχωρήσουν στην αμνιοπαρακέντηση. Και βέβαια όπως είδη γνωρίζουμε, όταν ο δείκτης της αυχενικής διαφάνειας δεν είναι καλός.

Οι γενετικές ανωμαλίες είναι ασθένειες που προκαλούνται από ένα ελαττωματικό γονίδιο που φέρει ο ένας από τους δύο γονείς χωρίς να το ξέρει.

Σήμερα, με την βοήθεια της επιστήμης στον προγεννητικό έλεγχο του εμβρύου, μπορούμε να παρακολουθούμε την σωστή ανάπτυξή του και να πληροφορηθούμε εγκαίρως για τον κίνδυνο κάποιας γενετικής ανωμαλίας.