Ανίχνευση της Άλφα-Φετοπρωτεΐνης

Ανίχνευση της Άλφα-Φετοπρωτεΐνης

Η εξέταση αυτή είναι ένα τεστ αίματος του 2ου τριμήνου, που γίνεται μεταξύ της 14ης και 22ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης ή ακόμη καλύτερα λίγο αργότερα μεταξύ της 16ης και 18ης εβδομάδας.

Η α-εμβρυική πρωτεΐνη (AFP) παράγεται από το ήπαρ του εμβρύου και βρίσκεται στο αίμα του εμβρύου και της μητέρας. 

Θεωρείται αυξημένη όταν υπερβαίνει τις τιμές αναφοράς οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με την εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης σημαίνουν μεγαλύτερη πιθανότητα να υπάρχει πρόβλημα ηπατικό στην μητέρα, ή κάποια ανωμαλία στο έμβρυο, όπως ανωμαλία στα νεφρά, στο νευρικό σύστημα, ή ελαττώματα του κοιλιακού τοιχώματος. Επίσης δυσλειτουργία του πλακούντα και απειλή αποβολής.

Όμως μπορεί να είναι υψηλά τα επίπεδα από φυσιολογικά αίτια όπως δίδυμα ή λανθασμένη χρονολόγηση.

Όταν λοιπόν η α-εμβρυική πρωτεΐνη είναι αυξημένη πρέπει να αποκλειστούν δυσμορφικές παθολογίες του εμβρύου και ο γιατρός θα συστήσει να γίνει το υπερηχογράφημα δευτέρου επιπέδου. Και φυσικά να παρακολουθείται η ανάπτυξη του εμβρύου.

Το τεστ αυτό δεν είναι διαγνωστικό. Από τη στιγμή που αποκλείονται οι δυσπλασίες και οι ανωμαλίες της ανάπτυξης δεν βρίσκεται κάποιος συγκεκριμένος λόγος για την αύξηση της πρωτεΐνης αυτής. Άρα δεν υπάρχει και λόγος ανησυχίας.