Από ποια ηλικία του παιδιού μπορεί ο γονιός να δεί πρώιμες ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών ;

Πρώιμες ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών υπάρχουν από την νηπιακή ηλικία, συνήθως όμως οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

Τότε το παιδί αρχίζει ουσιαστικά να διαβάζει και να γράφει και οι γονείς συνειδητοποιούν ότι το παιδί δυσκολεύεται και συχνά υπολείπεται των συνομηλίκων του.

Ωστόσο, ένας ευαισθητοποιημένος γονιός μπορεί να υποψιαστεί ότι το παιδί του ενδέχεται να παρουσιάσει μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο όταν στην ηλικία των 4 ετών έχει ακόμη δυσκολίες στην άρθρωση του προφορικού λόγου, δηλαδή δεν μιλάει καθαρά και δυσκολεύεται να προφέρει πολυσύλλαβες λέξεις ή λέξεις με συμφωνικά συμπλέγματα.

Σύμφωνα με πολλές έρευνες, τέτοιου είδους δυσκολίες στην ομιλία κατά τη νηπιακή ηλικία, πολύ συχνά συνδέονται με την εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών στο δημοτικό.

Φάννυ Ροίδου, Ψυχολόγος