Η εκπαίδευση είναι σίγουρα απαραίτητο εφόδιο για τα παιδιά, αρκεί όμως μόνο η γνώση για την άρση των προβλημάτων και τη διαχείριση όλων των καταστάσεων της καθημερινότητας; Σίγουρα ως γονείς οφείλουμε να καλλιεργήσουμε αξίες στα παιδιά μας έτσι ώστε να καλλιεργήσουμε και την κοινωνική τους μόρφωση. Πέρα από αυτό, πρέπει να δίνουμε ερεθίσματα στα παιδιά μας για να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Από τις πρώτες προσπάθειες να μάθουμε πράγματα στο παιδί μας μπορεί να εντοπίσουμε κάποιες πρώιμες ενδείξεις μαθησιακών δυσκολιών, οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν από ειδικούς για να αντιμετωπιστούν άμεσα. Κάποιες από αυτές που συναντώνται αρκετά συχνά και δημιουργούν ανησυχία και φόβο στους γονείς είναι η διάσπαση προσοχής και η δυσλεξία.