Με ποια προβλήματα μπορεί να συνυπάρχει η δυσλεξία?

 Άν όχι πάντα, η δυσλεξία συνυπάρχει συχνά με άλλες μαθησιακές δυσκολίες.

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

  Περίπου το 25% των παιδιών με δυσλεξία έχουν ΔΕΠΥ, εκδηλώνοντας μικρή ή μεγάλη δυσκολία στη συγκέντρωση, καθώς επίσης υπερκινητικότητα και/ή παρορμητικότατα.

  Συναισθηματικές Δυσκολίες

   Τα παιδιά με δυσλεξία έχουν συχνά χαμηλή αυτοεκτίμηση εξαιτίας των αλλεπάλληλων αποτυχιών και της απόρριψης που βιώνουν καθημερινά τόσο στο σχολείο όσο και στο κοινωνικό πλαίσιο. Έτσι, μπορεί να εμφανίσουν υψηλό επίπεδο άγχους, κατάθλιψης, θυμό, χαμηλή λειτουργικότητα και παραίτηση.

   Δυσαριθμησία – Δυσκαλικιουλία

     Σημαντικά μειωμένη μαθηματική ικανότητα που βρίσκεται πολύ πιο κάτω από την αναμενόμενη για την ηλικία του και που δεν σχετίζεται με χαμηλή νοημοσύνη.

    Αγγελική Παππά, Εκπαιδευτικός