Τι είναι η διάσπαση προσοχής;

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή οργανικής αιτιολογίας με κυρίαρχα συμπτώματα την απροσεξία, την παρορμητικότητα και την υπερκινητικότητα σε βαθμό δυσανάλογο με την ηλικία και το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού.

 

 

Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει υπερκινητικότητα και σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε μόνο για Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής. Τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ συνήθως εμφανίζουν περιορισμένες ικανότητες συγκέντρωσης και διατήρησης της προσοχής τους, είναι συχνά αφηρημένα, ξεχνάνε εύκολα, δυσκολεύονται να παραμείνουν ήσυχα όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, δίνουν συχνά την εντύπωση ότι δεν ακούνε όταν τους μιλάνε, είναι ανυπόμονα, κάνουν επανειλημμένα τα ίδια λάθη, δεν εφαρμόζουν πάντα τους κανόνες που μαθαίνουν παρόλο που τους ξέρουν, συνήθως ενεργούν χωρίς να σκεφτούν τις συνέπειες των πράξεών τους κλπ.

Αυτά τα παιδιά είναι πολύ πιθανό να παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς. Ωστόσο σήμερα υπάρχουν πολύ αποτελεσματικές μέθοδοι αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ εφόσον γίνει έγκαιρη και σωστή διάγνωση.

Φάννυ Ροίδου, Ψυχολόγος