Που μπορούν να απευθύνονται οι γονείς για αξιολόγηση , διάγνωση, και παρέμβαση μαθησιακών δυσκολιών;

Κρατικοί φορείς: Τα κέντρα Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΥ), τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και τα Kέντρα Ψυχικής Υγείας παρέχουν δωρεάν διάγνωση και αξιολόγηση των παιδιών. Σε περίπτωση διάγνωσης δυσλεξίας οι γονείς την καταθέτουν στο γυμνάσιο όπου φοιτά το παιδί, ώστε να το εξετάζουν με τον τρόπο που του ταιριάζει.

Εάν το παιδί είναι στο δημοτικό, υποβάλλουν αίτημα στο σχολείο ώστε να μπορεί να παρακολουθεί το τμήμα ένταξης εφόσον αυτό, λειτουργεί, όπου ειδικός παιδαγωγός βοηθά τις ανάγκες.

Δυστυχώς η διαδικασία διάγνωσης από τους κρατικούς φορείς από την ώρα που θα καταθέσουν οι γονείς την αίτηση, μπορεί να κρατήσει ακόμα και 2 χρόνια! Γι’ αυτό οι γονείς θα πρέπει να κινηθούν έγκαιρα, ώστε το παιδί να έχει τη διάγνωση στο γυμνάσιο. Γενικά, πρέπει να σημειωθεί ότι όσο πιο έγκαιρη είναι η ανίχνευση και η πρώιμη παρέμβαση, τόσο προλαμβάνεται η άμβλυνση των δυσκολιών.

Ιδιωτικά κέντρα: Υπάρχουν πολλά ιδιωτικά κέντρα για διάγνωση δυσλεξίας. Εκεί οι γονείς μπορούν να έχουν άμεση αξιολόγηση για το παιδί τους και να συνεχίσουν με παρέμβαση που δεν παρέχουν οι κρατικοί φορείς. Η ιδιωτική όμως διάγνωση, δεν μπορεί να κατατεθεί στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση

     Αγγελική Παππά, Εκπαιδευτικός