Δωρεά ωαρίων

Δωρεά ωαρίων

Πριν από την εξωσωματική γονιμοποίηση, δεν υπήρχαν ιατρικές επιλογές για τη δημιουργία οικογένειας για τις γυναίκες με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, μειωμένο αποθεματικό των ωοθηκών, ή γενετικά μεταδιδόμενες ασθένειες. Τώρα, η δωρεά ωαρίων επιτρέπει στις γυναίκες χωρίς βιώσιμα ωοκύτταρα να γίνουν μητέρες.

 Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης είναι 56%.  Βέβαια η επιτυχία αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ηλικία των ωαρίων και η ηλικία και η υγεία του αποδέκτη.

Πως μπορούμε να βρούμε μία δότρια ωαρίων

Τα ζευγάρια που επιθυμούν να γίνουν γονείς, στρέφονται σε ένα πρόσωπο που τους είναι γνωστό, όπως μία αδελφή, ξαδέλφη ή στενή φίλη. Οι γυναίκες αυτές πρέπει να είναι κάτω από 35 ετών και να μην παρουσιάζουν διαταραγμένη γονιμότητα.

Και βέβαια υπάρχει η επιλογή της ανώνυμης δότριας. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται σε ειδικές κλινικές γονιμότητας που έχουν τράπεζα δωρητών, που ανώνυμα επιθυμούν να δωρίσουν τα ωάριά τους.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπου δότες και λήπτες προτιμούν να συναντηθούν και να γνωριστούν. Αν αυτή είναι η επιθυμία και των δύο υπάρχουν ειδικά προγράμματα που διευκολύνουν την πραγματοποίηση της επιθυμίας αυτής.

Αξιολόγηση δότη και λήπτη

Ο παραλήπτης του ωαρίου, που θα είναι η μέλλουσα μητέρα ή παρένθετη μητέρα, απαραιτήτως θα υποβληθεί σε λεπτομερή ιατρική αξιολόγηση για να βεβαιωθεί ότι η υγεία της δεν θα κινδυνεύσει από μία εγκυμοσύνη και ότι δεν υπάρχει τίποτε που να εμποδίζει την εμφύτευση του εμβρύου με επιτυχία. Σε ορισμένα κέντρα εξωσωματικής της χορηγούνται τα απαραίτητα φάρμακα δοκιμαστικά, για να αξιολογήσει ο γιατρός αν αυτά θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης θα συναντηθεί με τον ψυχολόγο για να συζητήσουν τις ψυχολογικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει με την μέλλουσα εγκυμοσύνη της.

Η δότρια, θα υποβληθεί σε ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση. Η ιατρική εξέταση θα ελέγξει την τρέχουσα υγεία της καθώς και τη γενετική ιστορία της. Επίσης θα αξιολογηθεί ψυχολογικά για να είναι σίγουρο ότι είναι απαλλαγμένη από κάποια ψυχική ασθένεια και κατανοεί τις δεσμεύσεις και τους κινδύνους που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή.

Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Και οι δύο, θα πάρουν φάρμακα για να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη της μήτρας της μέλλουσας μητέρας είναι συγχρονισμένη με την ανάπτυξη των ωοθηκών και των ωαρίων της δότριας. Η δότρια όπως και η λήπτρια θα πρέπει να παίρνουν τα φάρμακά  μόνες τους  και να συμμορφώνονται με το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που ορίζεται από το προσωπικό της κλινικής.

Τα ωάρια συλλέγονται την ίδια ώρα με το σπέρμα στην κλινική. Μετά από τρεις ή πέντε ημέρες τα γονιμοποιημένα ωάρια θα μεταφερθούν στην μήτρα της λήπτριας. Μερικές φορές μπορεί να κρατηθούν γονιμοποιημένα ωάρια στην κατάψυξη για να χρησιμοποιηθούν αργότερα από το ζευγάρι.

Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες που με τα δανεικά ωάρια έχουν την ευτυχία να κρατούν στην αγκαλιά τους το μωρό τους και έχουν δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια.