Εγκυμοσύνη και ρινικές εκδηλώσεις

Εγκυμοσύνη και ρινικές εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι αυξημένες οι πιθανότητες να εμφανιστούν κάποια ρινικά προβλήμα όπως η ρινίτιδα.

Παρότι τα προβλήματα φαίνονται απλά, η ιδιαιτερότητα της εγκυμοσύνης επιβάλλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, για τη διαφύλαξη της υγείας της εγκύου αλλά και του εμβρύου. Τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε;

giatimama.gr

Η ρινική κοιλότητα είναι ο πρώτος χώρος υποδοχής του αέρα που αναπνέουμε, δηλαδή η αρχή της αναπνευστικής μας οδού, η οποία τελικά καταλήγει στους πνεύμονες. Αυτή η κοιλότητα δεν είναι απλά ένας αγωγός από τον οποίο περνά ο αέρας που αναπνέουμε, αλλά μεταβάλλει τις ιδιότητες αυτού του αέρα λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής της.

Κατ’αρχάς χωρίζεται σε δύο διαμερίσματα από το ρινικό διάφραγμα, που βρίσκεται στη μέση και σε κάθετο επίπεδο. Εν συνεχεία αυξάνεται η συνολική εσωτερική επιφάνεια της κοιλότητας με την ύπαρξη των λεγόμενων ρινικών κογχών που εκφύονται από τα πλάγια τοιχώματα σε σχήμα λουκάνικου με προσθιοπίσθια φορά.

Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι δυνατόν να προκύψουν συγκεκριμένα ρινολογικά προβλήματα Ακολουθεί συνέχεια η περιγρφή τους όπως και οι δυνατότητες που υπάρχον για την ασφαλέστερη δυνατή αντιμετώπιση τους τόσο για την εγκυμονούσα όσο και για το έμβρυο.

Τα πιθανά προβλήματα

Στη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων της εγκυμοσύνης αυξάνεται ο όγκος του αίματος που κυκλοφορεί στα αγγεία ως πλάσμα και στο τρίτο τρίμηνο μεταφέρεται σε μεγάλο ποσοστό στον εξωαγγειακό χώρο.

Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την επίδραση των οιστρογόνων που προκαλούν διόγκωση των αγγείων του βλεννογόνου και στην εντονότερη λειτουργία των αδένων του, προκαλούν μια κατάσταση γνωστή ως ρινίτιδα της εγκυμοσύνης.

Η σωστή αντιμετώπιση

Η δυσκολία στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων έγκειται στο γεγονός ότι η φαρμακευτική αγωγή, ο ακτινολογικός έλεγχος και η πιθανή χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να είναι επικίνδυνες για το έμβρυο.

Επομένως η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται βάση της ασφάλειας της ασθενούς, αλλά και του εμβρύου.

Αίμα ομφάλιου λώρου.