Χρήματα ή Φίλοι; Αφήνοντας τα παιδιά να επιλέξουν...

Χρήματα ή Φίλοι; Αφήνοντας τα παιδιά να επιλέξουν...

Σε μια προσπάθεια να ορίσουν την ευτυχία, ρώτησαν παιδιά τι θα προτιμούσαν να έχουν στη ζωή τους και τι όχι. 

Στην ερώτηση "αν θα προτιμούσαν να έχουν αιώνια νεότητα ή χρήματα", τα περισσότερα παιδιά επέλεξαν τα χρήματα. όταν η ερώτηση όμως μετατράπηκε στο αν θα επέλεγαν τα "χρήματα ή τους φίλους τους" όλα τα παιδιά επέλεξαν τους φίλους τους χωρίς δεύτερη σκέψη.

Με την ίδια ευκολία εξήγησαν ότι η πραγματική ευτυχία δεν κρύβεται στο πόσα χρήματα έχεις στην τράπεζα...