Μόνο με έγγραφη συναίνεση υποκατάστατο μητρικού γάλακτος στα νεογνά

Την καθιέρωση έγγραφης συναίνεσης της μητέρας για τη χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των νοσοκομείων και μαιευτηρίων θεσπίζει απόφαση των υπουργείων Υγείας και Παιδείας.

Σύμφωνα με την απόφαση η χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των Δημόσιων, Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Ιδιωτικών Κλινικών της χώρας και λοιπών Νοσοκομείων που επιδιώκουν δημόσιο ή και κοινωφελή σκοπό, επιτρέπεται για αποδεκτούς ιατρικούς λόγους ή κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της μητέρας. Για το σκοπό αυτό συμπληρώνεται το κατά περίπτωση κατάλληλο έντυπο.

Σκοπός της απόφασης είναι η προώθηση του μητρικού θηλασμού αφού της έγγραφης συναίνεσης προηγείται ενημέρωση της μητέρας σχετικά με τα οφέλη του μητρικού θηλασμού για την υγεία και την ανάπτυξη του βρέφους, για την υγεία της ίδιας, καθώς για και τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνεπάγεται η λανθασμένη χρήση των υποκατάστατων μητρικού γάλακτος.

Το έντυπο υπογράφεται εις διπλούν και φυλάσσεται στον ιατρικό φάκελο του νεογνού και της μητέρας. Η συμπλήρωση του εντύπου γίνεται με ευθύνη του/της παιδιάτρου ή εναλλακτικά του/ της μαιευτή/ μαίας. Κατά την ενημέρωση και συναίνεση της μητέρας θα πρέπει να τηρείται ο «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» .

Σύμφωνα με την απόφαση η μητέρα θα δηλώνει εγγράφως; Δηλώνω ότι μου έγινε σύσταση να θηλάσω αποκλειστικά. Επίσης, ότι ενημερώθηκα αναλυτικά και  κατανόησα: x την σπουδαιότητα του μητρικού θηλασμού για την υγεία και ανάπτυξη του μωρού, καθώς και την υγεία της  μητέρας x τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνεπάγεται η λανθασμένη χρήση των υποκαταστάτων μητρικού γάλακτος x ξένο γάλα (υποκατάστατο μητρικού γάλακτος/τροποποιημένο γάλα αγελάδας) θα δοθεί στο  μωρό μου εάν υπάρχει αποδεκτός ιατρικός λόγος  ή εάν εγώ δεν επιθυμώ να θηλάσω.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δηλώνω ότι επιθυμώ να χορηγηθεί ξένο γάλα (υποκατάστατο μητρικού γάλακτος/τροποποιημένο γάλα αγελάδας) στο παιδί  μου.

πηγή: dikaiologitika.gr