Οι συνέπειες του αλκοόλ στην κύηση

Οι συνέπειες του αλκοόλ στην κύηση

Σύμφωνα με την Παγκρήτια Παιδιατρική Εταιρία, «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ παγκοσμίως, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 1% των γυναικών είναι εξαρτημένες από το αλκοόλ και το 25 με 50% συνεχίζει να καταναλώνει αλκοόλ στην κύηση, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στα υψηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα.

Αν και η χώρα μας δεν θεωρείται από τις περιοχές με τα υψηλοτέρα ποσοστά, περίπου μία 1 στις 5 γυναίκες αναφέρουν ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δ.Σ. της Παγκρήτιας Παιδιατρικής Εταιρείας (ΠΠΕ) «σήμερα το αλκοόλ θεωρείται από τις συχνότερες τερατογόνες ουσίες στον άνθρωπο και η βλαπτική του επίδραση είναι απολύτως προβλέψιμη.

Η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε αυτόματες αποβολές, ενδομήτριο θάνατο, συγγενείς ανωμαλίες, αναπτυξιακές διαταραχές και πνευματική καθυστέρηση.

Καμία ποσότητα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της κύησης και αν καταναλώνεται, δε θεωρείται ασφαλής και για το λόγο αυτό από καταξιωμένους οργανισμούς υγείας συστήνεται να μην καταναλώνεται καμία ποσότητα αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης».

Σε μια προσπάθεια ενημέρωσης για την βλαπτική επίδραση του αλκοόλ στην κύηση η Παγκρήτια Παιδιατρική Εταιρία προχωρά σε παγκρήτια εκστρατεία προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά ειδικότερα στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Διαβάστε ακόμη: Pregorexia ή αλλιώς ανορεξία στην εγκυμοσύνη.

oasis.org.gr