Πότε αρχίζει να επηρεάζεται ο χαρακτήρας του παιδιού;

Προγεννητικά αισθητηριακά ερεθίσματα

Το έμβρυο δέχεται από το εξωτερικό περιβάλλον του ερεθίσματα ηχητικά, απτικά καθώς και δονήσεις από κινήσεις της μητέρας.

Έχει διαπιστωθεί ότι το έμβρυο ακούει ήδη από τον πέμπτο μήνα ήχους υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων. Αντιλαμβάνεται ήχους όπως ο καρδιακός ρυθμός της μητέρας, αγγειακούς και εντερικούς ήχους.

Είναι ικανό επίσης να ξεχωρίσει εξωτερικούς ήχους, δηλαδή τη δυνατή μουσική από το κλείσιμο μίας πόρτας.

Αυτές οι προγεννητικές επιδράσεις πάνω στην αντίδραση του νεογέννητου προς τη φωνή της μητέρας του μπορούν να επηρεάσουν τις κοινωνικές του συναλλαγές.

Διαβάστε εδώ πώς οι πρώτες εντυπώσεις στη ζωή μας διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μας.